25 juli, 2024
Onze vakbondODB Steunt Verzet

ODB Steunt Verzet
O

De ODB steunt het verzet (gezamenlijk bezwaar maken) tegen de voorgenomen verlaging van de kinderbijslag in het Caraïbisch gebied. In een land buiten de EU of EER kan het recht bestaan op kinderbijslag of kindgebondenbudget, zolang de ouder in Nederland verzekerd blijft.

Het kind moet dan wel in een land, in dit geval de Koninkrijksgebieden, wonen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten. In dit geval Aruba, St.-Maarten, Curaçao, Saba, St.-Eustatius en Bonaire.

Is uw kind woonachtig op een van deze prachtige tropische eilanden en als u aan de gestelde voorwaarden voldoet ontvangt u straks nog maar 70% van het eigenlijke bedrag aan kinderbijslag. Dit gaat in vanaf het eerste kwartaal in 2013. Het dan geldende bedrag krijgt u in april 2013 op uw rekening overgemaakt.

Bent u net op een van de eilanden gearriveerd na 1 juli 2012 en heeft u recht op uw kinderbijslag dan wordt het gezin al gelijk gekort. Deze nieuwe regels staan in de Wet woonlandbeginsel en gelden niet alleen voor de kinderbijslag maar ook de ANW uitkering en de WGA-vervolguitkering. Voor het Kindgebonden budget is de ingangsdatum zowel voor bestaande als nieuwe gevallen 1 januari 2013.

De ODB is het eens met het gestelde in de Wet woonlandbeginsel die zegt dat de hoogte van de uitkeringen wordt gebaseerd op het kostenniveau van het land van de ontvanger van de uitkering of het kind woont. Maar wij zijn het oneens over de gehanteerde berekenmethode. Gezien de korting van 30% zou het leven in de West veel goedkoper moeten zijn dan in Nederland. Dit is feitelijk gezien onjuist.

Leden van de ODB hebben het bestuur gevraagd om hun verzet tegen deze wetgeving en de creatieve manier van kostenberekening door Den Haag te steunen. De ODB schaart zich achter haar leden in de West en roept haar leden en getroffen gezinnen op om een bezwaar mail te sturen naar:

bezwaarsvb@gmail.com

Het is onze vakorganisatie een doorn in het oog dat wel over de uitgezonden gezinnen in de West wordt gesproken maar niet met deze gezinnen. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat de financiële situatie toch ietsje anders is dan het voorstellingsvermogen van onze regering doet voorkomen. En schijnbaar met groot gemak verkocht is aan de Tweede Kamer.

Stop de afbraak, begin met opbouw!

Bron: mail/whatsapp met ODB leden Curaçao

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: