20 mei, 2024
Onze vakbondODB Steunt Actiedag Pensioen

ODB Steunt Actiedag Pensioen
O

De ODB is het volledig eens met de actiedag op 18 maart 2019 voor een goed pensioen voor iedereen en staat volledig achter deze actie. Op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakcentrales FNV, CNV en VCP.

De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land. De mobilisatie komt de komende weken op gang, met honderden bijeenkomsten bij bedrijven en in vakbondshuizen door het hele land.

De inzet van de sociale partners zijn drie eisen:

  • Direct bevriezen: de snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.
  • Indexatie: de financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt. Er mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.
  • Opbouwen pensioen. Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Eind november zijn de onderhandelingen over pensioenen vastgelopen. Onder andere op de AOW-leeftijd maar ook op de randvoorwaarden voor een nieuw contract. De bonden willen dat het kabinet de onhoudbare versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd terugdraait. Daarnaast willen de sociale partners een solide nieuw pensioenstelsel. Bij de overgang naar zo’n stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. 

Bron: FNV, CNV en VCP
Foto: redactie
 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: