28 mei, 2024
Onze vakbondODB Stemt Voor Nieuwe Arbeidsvoorwaarden

ODB Stemt Voor Nieuwe Arbeidsvoorwaarden
O

De ALV heeft vier dagen de tijd gehad om zich te beraden op de uitslag van het raadgevend referendum. Daarna konden zij hun stem uitbrengen. Met grote meerderheid heeft de ALV ingestemd om voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden te stemmen.

Unaniem was de uitslag echter niet, veel kanttekeningen werden gemaak over de vage afspraken rond het nieuwe loonhuis daarnaast speelde ook het gerommel rond de pensioenen mee in de besluitvorming.

Rond de vele schimmige onderhandelingspraktijken kan veel winst worden behaald door deze meer zichtbaar te maken, alsook de vage financiële afspraken tussen vakcentrales en de werkgever. Deze opmerkingen kwamen keer op keer terug. Als voorbeelden ANW en AOW perikelen die jaren duurden en met gemak voorkomen had kunnen worden.

Iedereen kan ervan op aan dat de ODB de onderhandelingen nauwlettend zal volgen. Tot slot de stemuitslag van de Ledenraad ODB:
+ voor  92%
– tegen  6%
o blanco 2%

Bron: bestuur/redactie ODB
Foto: redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: