15 april, 2024
Onze vakbondODB stemt in met het loonakkoord 2021-2023

ODB stemt in met het loonakkoord 2021-2023
O

De leden, algemene ledenvergadering en bestuur van de ODB gaan akkoord met het loonakkoord 2021-2023 zoals dat nu gepresenteerd is door het “georganiseerde” overleg in Den Haag. Maar er zijn ook vele kanttekeningen geplaatst die als het aan de ODB ligt in de toekomstige arbeidsvoorwaarden van 1 januari 2024 gerepareerd moeten worden.

Unanimiteit in de einduitslag was er nu ook niet. Bij de traditionele rondgang over de verschillende verenigingsonderdelen en ook de open stemming gaf geen unaniem beeld. De uitslag van de stemming was als volgt:

LedenraadBestuurODB leden via digitaal stembureau**
Voor85%90%83%
Tegen3%
Onthouden15%10%6%
Kan beter8%
** geen ODB leden hebben geen stemrecht dus zijn niet meegenomen

Kanttekeningen van onze leden

  1. Op tijd een volgende CAO afsluiten (niet vele maanden later).
  2. Altijd een CAO afsluiten die tenminste voldoet aan de indexatie van de inflatie.
  3. Zorg dat komende Cao’s beter zijn dan andere ambtenaren Cao’s (zie politie).
  4. Zorg dat ook militairen acties mogen voeren (Wet aanpassen).
  5. Personeel altijd op 1, materieel op 2, personeel nooit als sluitpost misbruiken.
  6. Salariëring  van maximaal naar maximaal is blijkbaar niet meer van deze tijd….dan moeten verplichte looptijden in rangen en verplichte tijden op de arbeidsplaats ook verdwijnen. Burgerdefensiepersoneel kan vanaf het moment dat zij op de functie zitten solliciteren. Een militair pas na drie jaar. Het is begrijpelijk dat er continuïteit nodig is…..maar bij het oude salarishuis werd dit ondervangen met maximaal naar maximaal. Nu is dit achteloos van de onderhandelingstafel geveegd. Dus moeten ook de beperkingen voor de militair verdwijnen.
  7. Het salarishuis, is beslist niet gebouwd voor onderofficieren die moeten werken tot 5 jaar voor pensioengerechtigde leeftijd.
  8. Het personeel aan de onderkant van het loonhuis wordt fors bij geplust d.w.z. ……….. de vacatures.
  9. Waarom wordt voor de vijfde arbeidsvoorwaarden op rij de Politie CAO met betere voorwaarden beloont, wat doen wij verkeerd?
  10.  3 tot 7 jaar op eenzelfde plaatsing, de zgn. plaatsingsrust, vergeet het maar het is rennen van probleem naar probleem, een dankjewel is teveel gevraagd.

Tekst: Redactie ODB / Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: