23 juni, 2024
Onze vakbondODB past statuten aan!

ODB past statuten aan!
O

Donderdag 6 januari jl. hebben voorzitter Erik Jurriëns, vice voorzitter Danny van Hoewijk, en algemeen bestuurslid Aad Splinter hun handtekening gezet samen met die van Notaris Verhoeks onder de nieuwe statuten van de Onafhankelijke Defensie Bond (ODB).

Vanaf 2 juni 2005 waren er geen statutenwijzigingen doorgevoerd maar het werd tijd om deze aan te passen aan de nieuwe eisen van de wetgever maar ook door de in het verleden doorgevoerde veranderingen in de verenigingsstructuur. Wat zijn/waren deze veranderingen.

  1. Verenigingsstructuur, bestond uit afdelingen, nu officieel deelraden (invoering ALV 2014).
  2. Verenigingsstructuur, extra deelraad Reservisten (invoering ALV 2017).
  3. Verenigingsstructuur, zetel/plaats van vestiging was gemeente Roosendaal is nu gemeente Den Helder (invoering ALV 2021).
  4. Verenigingsstructuur, statutenwijzigingen kunnen vanaf heden door twee DB leden worden uitgevoerd i.p.v. het gehele bestuur (invoering ALV 2021).
  5. Wetgeving/verenigingsstructuur, er is een geheel nieuw artikel gewijd aan elektronisch vergaderen en stemmen (invoering ALV 2021).
  6. Wetgeving, de Statuten aangepast en voldoen nu aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze is vanaf juli 2022 van kracht.
  7. Nederlandse taal twee kleine aanpassingen op de statuten uit 2005.

De Statuten worden zo spoedig mogelijk op de website van de ODB aangepast. Zodra deze op onze website gepubliceerd zijn zal de redactie Leden en geen leden inlichten via de verschillende media.

Namens het bestuur van de ODB dankt de voorzitter Erik Jurriens, het notariaat Verhoeks voor alle adviezen in het afgelopen jaar om een juiste en actuele Statuten wijziging op zo’n korte termijn mogelijk te maken. 

Tekst: Redactie ODB

Foto: Notaris Verhoeks / Aad Splinter / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: