25 februari, 2024
AanbevolenODB ongewoon gewoon

ODB ongewoon gewoon
O

Sommige mensen hebben nogal een achterhaald beeld van een vakbond. Dat zij alleen maar stakingen organiseren en met hoedjes, vlaggetjes, ratels, fluitjes en toeters op het Malieveld staan. En vooral boos doen tegen werkgevers. In het uiterste geval gebeurt dit ook. Meestal komen de vakbonden en werkgevers er echter in het overleg minnelijk uit. Niet spectaculair dus voor de meeste mensen niet interessant.

Waar de ODB vooral voor staat is individuele belangenbehartiging. Dit wordt door de enthousiaste vrijwilligers van de ODB uitgevoerd. Mensen die zich de situatie en het lot van individuen aantrekken en daarvoor in de bres springen, en desnoods vechten(juridisch) om het onrecht teniet te doen. Daar dit veelal om individuele zaken gaat kan de ODB, om privacy redenen niet al te gedetailleerd berichten van een zaak in de openbaarheid brengen. Een aantal zaken vind je onder wapenfeiten op onze website.
Bekijk de verschillende voorbeelden van raadslieden die door de ODB (een vakbond), en misschien wordt het duidelijker.

Sinds 1 september 2013 is de ODB aangesloten bij de MHP en vanaf 10 december 2013 bij de CMHF Sector Defensie. Dit is een van de vakcentrales die direct met de werkgever praat over de collectieve belangen van de werknemer, zoals de CAO. De ODB heeft in de CMHF een evenredige stem (met vier andere verenigingen) inzake arbeidsvoorwaarden. Het is hiermee een perfecte mogelijkheid om het geluid van onze leden tot in de hoogste regionen te laten horen. Heeft dit effect? Zeker wel, maar de meerderheid beslist zoals het in een democratie gebruikelijk is. Als de ODB gaat groeien, en dat doen wij maand na maand, dan wordt deze stem steeds luider en duidelijker. Een kwestie van lange adem en volharding.

Buiten de individuele en collectieve belangenbehartiging proberen we voor de leden zoveel mogelijk voordelen te behalen. Zo hebben we een partnerschap met www.defensiepolis.nl om financieel voordeel te halen voor onze leden. Bij de ontwikkeling van deze verzekeringsproducten heeft de ODB een prominente rol gespeeld. Wij weten, omdat we veel actief dienende leden hebben, dat normale verzekeringsproducten te weinig rekening houden met de uitzonderlijke positie waar militairen zich vaak in bevinden, zoals bv in geval van uitzendingen. Hier is op voordracht van de ODB goed rekening mee gehouden bij het de ontwikkeling van al deze producten. 

Doordat we bijna alle zaken met en via het internet regelen kunnen we de kosten laag houden. Dit resulteert in de laagste lidmaatschapskosten met de beste ledenservice van alle defensiebonden. We willen die kosten ook in de toekomst laag houden omdat we als geen ander weten dat elke euro van onze leden maar één keer kan worden uitgegeven.

Maar dit is nog niet alles. Meer van wat we doen is te lezen op www.defensiebond.nl

Wat belet je dan om lid te worden van de defensiebond? Het lidmaatschap geeft je voordelen die de prijs van het lidmaatschap ruim overtreffen. Daarbij steun je ons en geeft ons (vrijwilligers) de financiële middelen maar vooral stemrecht (ledenaantal) om zaken nog beter te regelen bij de werkgever!

 

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: