22 juni, 2024
Onze vakbondODB ondertekent overeenkomst met UOV|MHP

ODB ondertekent overeenkomst met UOV|MHP
O

Erik Jurriëns voorzitter van de ODB heeft 26 november 2012 een overeenkomst ondertekend met de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV), per 1 januari 2013. Met dit lidmaatschap is de ODB ook lid van de vakcentrale MHP. De UOV heeft zelfs een zetel in het bestuur van het Ambtenarencentrum (AC).

De MHP vertegenwoordigt deze organisaties op landelijk en regionaal niveau in veel overleg- en adviesorganen en samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), de Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Kamers van Koophandel. Daarnaast neemt de MHP deel aan het periodiek overleg met het kabinet over het sociaal- en financieel-economisch beleid

ODB ondertekent overeenkomst met UOV|MHP

Op Europees niveau maakt de MHP deel uit van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). Tevens representeert zij alle Nederlandse vakcentrales in Eurocadres. Deze EVV-organisatie bestaat uit organisaties van kaderpersoneel in een groot aantal landen in Europa.

 

De MHP is een algemene vakcentrale met bijzondere aandacht voor afzonderlijke functie-, beroeps- en inkomensgroepen. Daarbij worden o.a. de belangen van de middengroepen en andere groeperingen specifiek behartigd

De vakcentrale richt zich op veel aandachtsterreinen, zoals;

  • Arbeidsvoorwaarden;
  • Arbeidsverhoudingen;
  • Arbeidsomstandigheden;
  • gelijke kansen;
  • medezeggenschap;
  • onderwijs;
  • pensioenen;
  • sociale zekerheid.

In eerste aanleg zal de samenwerking gericht zijn op de ontwikkeling van het netwerk binnen de UOV|MHP. Daarnaast gaat de ODB de boer op binnen het Haagse. Erik Jurriëns: “Dit is de grootste stap die wij als vakbond in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het bestuur is tevreden dat vier jaar van noeste arbeid zijn vruchten heeft afgeworpen en dat de vakbond met deze extra onderhandelingsmogelijkheden nog meer voor haar leden kan betekenen.”

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: