23 juni, 2024
Onze vakbondODB Interview In Cafe Luden Met Louis Bontes

ODB Interview In Cafe Luden Met Louis Bontes
O

Volgend jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer en het is belangrijk te weten hoe de verschillende politieke stromingen denken over personeel en materieel bij Defensie. De ODB wil de lezer graag informeren wat politieke partijen willen veranderen bij Defensie en in welke richting wordt gedacht. Ook van belang is te weten hoe men Defensie ziet in de jaren daarna. Verschillende (grote) projecten, zoals nu de vervanging van de onderzeeërs bij de Koninklijke Marine, nemen nu eenmaal veel tijd in beslag. Het kan dus best vanaf groen licht parlement, meer dan 10 tot 15 jaar duren zoals bij de genoemde onderzeeboten.

Louis Bontes werd als eerste parlementariër door de ODB in café Luden “aan de tand gevoeld”. VoorNederland (VNL) met de Groep Bontes/Van Klaveren laat, volgens eigen zeggen, in de Tweede Kamer een uniek, klassiek-liberaal geluid klinken. Voorzitter Erik Jurriëns was blij verrast dat, toen gesproken werd over defensiepersoneel in het algemeen, ook bij VNL (indien zij het voor het zeggen krijgen) het dichten van het gat in de WUL en AOW bovenaan staat.

In het gesprek kwamen alle aspecten voorbij zoals nieuwe fregatten en vervanging/ uitbreiding mijnenjacht/veegcapaciteit voor de KM, aanschaf zwaardere bewapening voor de Boxer en terugkeer Leopard II A6 (7), extra JSF’s (type-B) voor de Klu, districten indeling Kmar. Natuurlijk vertelde de voorzitter dat alle projecten wel de nodige opleidingen vergen en dat ook deze, zeer zeker wat betreft de onderofficieren, uitgebreid en verdiept moeten worden.

Zoals u als lezer ongetwijfeld zal opvallen zijn alle projecten zeer ambitieus, maar volgens VNL zeker niet kansloos. Bontes: “Wij hebben alles na laten rekenen door het Centraal Plan Bureau (CPB) en deze is van mening dat de plannen uitvoerbaar zijn. De ODB deelt de mening van VNL dat veel producten van de plank gekocht dienen te worden en dat een project als de JSF (type-A) anders financieel moet worden opgezet.

Om alle plannen door te laten gaan wil VNL 2% van het Bruto Nationaal Product gebruiken voor investeringen. Hierbij moeten deze projecten, zoals bijvoorbeeld de productie en ontwikkeling van marineschepen, in Nederland worden uitgevoerd ten gunste  van de werkgelegenheid.

bron: redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: