29 mei, 2024
Onze vakbondODB kennismakingsbijeenkomst 2011

ODB kennismakingsbijeenkomst 2011
O

Afgelopen zaterdag 10 september 2011 was er de jaarlijkse ‘brainstorm- en kennismakings-bijeenkomst’ van de ODB. In de vergadering zat een afvaardiging van het bestuur en de raadsmannen, de ICT afdeling, notaris Mariëlle Cobussen en Hein Dudink van advocatenkantoor Dudink en Starink Advocaten.

 

In het dagvullende programma werd uiteraard eerst door voorzitter Erik Jurriëns besproken wat de bezuinigingen voor directe en indirecte gevolgen voor de leden heeft. Daarna werden de aanwezigen door de notaris en advocaat bijgepraat over de actuele juridische vernieuwingen, de wijzigingen in rechtspositie en diverse lopende zaken. Het is wel duidelijk dat de wetgever niet stil zit.

Voorts werd een interessante bijdrage geleverd door Bosnië veteraan Paul Vlottes, die vanuit eigen ervaring kon vertellen over de (zorgvuldige en positieve) wijze waarop in het buitenland met veteranen wordt omgegaan en wat zijn visie is op de toekomst van de veteranenzorg in Nederland. Een zeer leerzame blik in wat er allemaal mogelijk is in de wereld van de veteranenzorg.

Als laatste was het aan de ICT afdeling van de ODB, om op begrijpelijke wijze de nieuwe website toe te lichten.

Tijdens de discussies zijn meerdere zinvolle ideeën geopperd, die zullen worden uitgewerkt. De dag werd afgesloten met een hapje en drankje.

Wilt u een bijdrage leveren aan de toekomst van de ODB en aan uw eigen toekomst? Meldt u aan voor de volgende bijeenkomst. De ODB is er voor U!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: