21 juni, 2024
Onze vakbondODB informeert: Overnemen studieschuld!

ODB informeert: Overnemen studieschuld!
O

Bent u in gesprek als sollicitant voor een functie bij Defensie? Dan kan het zijn dat u misschien een studieschuld heeft bij of vanuit jouw vorige werkgever (anders dan Defensie). Het komt wel eens voor dat Defensie deze studieschuld bij het aanstellen van de nieuwe medewerker overneemt van zijn of haar oude werkgever. Tijdens contractonderhandelingen kan dit bijvoorbeeld worden afgesproken.

Neemt Defensie studieschuld over?

Neemt Defensie de studieschuld die bij de oude werkgever is ontstaan over? Dan dient de P&O-adviseur van Defensie in de vaststellingsovereenkomst bij het arbeidscontract van de nieuwe medewerker dit te vermelden. Let op! Zorg dat deze overeenkomst zowel door u als door de werkgever wordt ondertekend.

Fiscale gevolgen Defensie

Bij het overnemen van een studieschuld door Defensie kunnen de volgende situaties en de daar bijhorende fiscale gevolgen ontstaan:

1. Defensie kent een vergoeding van de studieschuld toe in het kalenderjaar dat de nieuwe medewerker de studieschuld moet terugbetalen aan zijn of haar oude werkgever.

2. Defensie kent een vergoeding toe na het kalenderjaar dat de nieuwe medewerker de vergoeding aan zijn of haar oude werkgever heeft betaald.

3. Defensie betaalt de studiekostenvergoeding rechtstreeks terug aan de oude werkgever.

Toekennen in het kalenderjaar

Defensie kent een vergoeding van de studieschuld toe in het kalenderjaar dat de nieuwe medewerker de studieschuld moet terugbetalen aan zijn of haar oude werkgever.

Welke fiscale gevolgen heeft dit?

Deze optie valt onder een gerichte vrijstelling van de Werkkostenregeling (WKR). Het door de nieuwe medewerker betaalde bedrag mag onbelast worden vergoed.

Toekennen na het kalenderjaar

Defensie kent een vergoeding toe na het kalenderjaar dat de nieuwe medewerker de vergoeding aan zijn of haar oude werkgever heeft betaald.

Welke fiscale gevolgen heeft dit?

Deze optie valt niet onder de gerichte vrijstelling van de Werkkostenregeling (WKR). Het door de nieuwe medewerker betaalde bedrag kan als belaste vergoeding worden vergoed. Defensie moet over dit bedrag loonheffingen inhouden bij de nieuwe medewerker. Deze loonheffing wordt direct afgedragen aan de Belastingdienst als voorheffing op de inkomstenbelasting. De nieuwe medewerker houdt daardoor netto minder over. Bij een netto uitbetaling betaalt Defensie over dat bedrag altijd 80% eindheffing. Dit kan niet in de vaststellingsovereenkomst worden meegenomen en is dus altijd volledig voor rekening van Defensie.

Toekennen rechtstreeks

Defensie betaalt de studiekostenvergoeding rechtstreeks terug aan de oude werkgever.

Welke fiscale gevolgen heeft dit?

Deze optie heeft fiscaal geen gevolgen. De P&O-adviseur van Defensie kan samen met de controller van de eenheid een Interne Betaal Opdracht (IBO) opmaken. Dit kan aan de hand van de factuur. Deze IBO wordt vervolgens vanuit het budget voor werving en selectie betaald.

Bron:

De grondslag voor het vergoeden van de schuld aan de nieuwe medewerker ligt in Artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) of Artikel 88 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD).

Tekst: P&O / Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: