15 juli, 2024
Onze vakbondODB informeert: interne notitie ABP

ODB informeert: interne notitie ABP
O

Uit een interne notitie van het ABP, het pensioenfonds voor 2,8 miljoen ambtenaren en semi ambtenaren, bleek 22 augustus jl. dat het ABP een korting van 15% voorziet bij een ongewijzigd financieel beleid.

De pensioencrisis is acuut geworden door de aanhoudende dalende rente, de dalende vastgoedprijzen en dalende waarde van aandelen, waardoor pensioenfondsen steeds minder rendement maken op hun vermogen. Dit zijn enkele redenen waardoor betalingen aan gepensioneerden in het gedrang komen.

Minister Kamp (VVD) kan de korting “beperken” door de pensioenfondsen toe te staan op lange termijn tussen de 20 en 60 jaar te rekenen met hogere renteopbrengsten op hun vermogen, dan wat daadwerkelijk het geval is (weer gegoochel met cijfers dus). Want zo stellen de pensioenfondsen, dan blijft de korting binnen de perken en zal deze gemiddeld 6% bedragen voor 5,7 miljoen gepensioneerden.

Door het fictief verhogen van de renteopbrengsten van onze pensioenfondsen stijgen zij in één klap van 94% naar 99%. Op papier tenminste! Wat deze handeling op langer termijn voor nadelige gevolgen heeft is zeer moeilijk te voorspellen. Feit is wel dat de boekhouding van de fondsen niet meer kloppend te maken is (Goldman Sachs syndroom) en dat het gerommel aan alle kanten doorgaat.

Ambtenaren van Financiën hebben nog 4 varianten doorgerekend. Hierbij blijven in alle gevallen kortingen op pensioenen noodzakelijk, variërend van gemiddeld 6,5% tot 8% voor 8,1 miljoen tot 11,3 miljoen pensioendeelnemers. De ambtenaren menen dat voor wijziging van de nieuwe fictieve manier van renteberekening geen wetswijziging nodig is. Minister Kamp kan dit zelf aankondigen.

Een andere maatregel, die van het verhogen van de pensioenleeftijd, is hierin niet meegenomen. 25% van alle mensen bereikt deze leeftijd niet eens. Door deze grens subtiel te verhogen met twee jaar wordt het percentage Nederlanders die voor “winst bij overlijden” gaat zorgen ineens fors meer.

Als de minister niet wil ingrijpen, stijgen de pensioenpremies voor werknemers gemiddeld 14%. Bij de vier andere varianten is er sprake van een gemiddelde premiestijging van 1.1% tot max 12,7%. Of geen premiestijging als wij de cijfers gaan manipuleren. Zegt u het maar, wat is wijsheid……
Bron: RTLZ
Volkskrant
Commissie Pensioenen ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: