14 april, 2024
Onze vakbondODB Bij Manifestatie In Den Haag

ODB Bij Manifestatie In Den Haag
O

In Den Haag op het is gisteravond 2 oktober 2018 een grote demonstratie gehouden. Er werd gedemonstreerd voor noodzakelijke extra investeringen in de publieke sector (Defensie, Zorg, Politie en Onderwijs). Uiteraard was de ODB hierbij aanwezig! Deze collectieve staking was m.n. gericht tegen de afschaffing van de dividendbelasting en voor een verbeterde publieke sector. Het geld dat is gemoeid met afschaffing van de dividendbelasting -twee miljard- moet in deze vier sectoren worden uitgegeven en niet verdwijnen in diepe zakken van aandeelhouders in het buitenland!

De demonstratie begon op een laat tijdstip op het Lange Voorhout in Den Haag. De ODB is van mening dat deze som geld gebruikt moet worden om de werkdruk van mensen in de publieke sector te verlagen (aannemen extra personeel) en de salarissen verder te verhogen dan het huidige loonvoorstel uit het georganiseerd overleg.

Namens de ODB waren o.a. aanwezig voorzitter Erik Jurriëns en vice-voorzitter Danny van Hoewijk. De MARVER was vertegenwoordigd door voorzitter Sven Schuitema. De gehele organisatie lag in handen van de FNV en ‘PO in actie’, samen met Facebook-site “Zeg NEE tegen het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie”. Politieke steun voor deze actie was van de zijde van SP, GL en PvdA; al met al een bont gezelschap.

Ondanks een stille tocht in begrafeniskleding blijven de eisen van de ODB overeind tot het moment dat de werkgever bereid is hier over te praten.

  1. Zorg voor goede uitrusting.
  2. Zorg voor goed onderhoud en opleidingen.
  3. Concreet plan hoe de compensatie van de pensioenkorting door Defensie ingevuld gaat worden.
  4. Start een onderzoek naar defensiepersoneel dat onder de armoedegrens leeft.
  5. Meer loonsverhoging met een Plan van Aanpak hoe de achterstand in loonontwikkeling van defensiepersoneel t.o.v. Rijk en private markt stapsgewijs ingelopen gaat worden.
  6. Een forse verhoging (50%) van alle toelagen .
  7. Presenteer een betrouwbaar ouderenbeleid.

Redactie ODB

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: