24 mei, 2024
Onze vakbondODB betreurt sluiting KMS in Weert

ODB betreurt sluiting KMS in Weert
O

Het bestuur van de ODB heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de beslissing om de Koninklijke Militaire School (KMS) van Weert naar Ermelo te verhuizen. Minister Hans Hillen (CDA) heeft deze week de knoop doorgehakt en definitief gekozen voor het sluiten van de Van Hornekazerne in Weert en deze te verhuizen naar Ermelo.

Het is de Landmacht zelf die de minister adviseert om Weert als vestigingsplaats voor de opleiding te laten vallen, zo heeft de commandant van de KMS Kolonel Piet van der Sar woensdag (30 mei ) aan het personeel medegedeeld.

De KMS verzorgt de initiële opleiding voor onderofficieren van de Koninklijke Landmacht. In 2003 ontstond de behoefte de KMS uit te breiden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het verplaatsen van het Bisschoppelijk College naar een andere locatie, Daarmee was de weg vrij voor uitbreiding van de school. Echter in april 2011 moest Defensie van het kabinet Rutte (VVD) 1 miljard bezuinigen, en als gevolg daarvan, was het voornemen tot uitbreiding van de KMS ineens van de baan.

De gemeente heeft daarop een handtekeningen actie ondernomen, die uiteraard door de ODB werd ondertekend. Deze actie (Houd de KMS in Weert!) bracht uiteindelijk 3643 handtekeningen op. De petitie werd op 10 oktober 2011 overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Defensie.

16 april van dit jaar nam de minister nog het businessplan KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst, die was opgesteld door de provincie Limburg, in ontvangst. De gemeente Weert en de provincie dachten hiermee een krachtig alternatief in handen te hebben om sluiting tegen te gaan. Deze plannen bevatten volgens het ministerie echter te veel open einden en schieten financieel tekort.

Het streven is om de kazerne in 2015 te sluiten.

Gemeente Weert
Dagblad de Limburger
Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: