21 juni, 2024
Onze vakbondODB aanwezig Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden!

ODB aanwezig Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden!
O

Woensdag 14 juni jl. hebben voorzitter ODB Danny van Hoewijk en aftredend voorzitter Erik Jurriëns een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van vakbond De Unie (Unieplaza) in Culemborg. Zij bezochten op uitnodiging van de Koepel Gepensioneerden(KG) de Algemene Vergadering (AV) onder voorzitterschap van John Kerstens.

Vanaf 1 juli 2023 is de Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) aangesloten bij deze koepel van meer dan 80 belangenverenigingen die de pensioenbelangen behartigen van ruim 3.000.000 pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere nationale en internationale relevante instanties. De volgende zaken werden besproken:

Door de dubbele vergrijzing (meer senioren die ook nog eens ouder worden) worden de zorgkosten alleen maar hoger van 5100 euro pp nu naar 9100 euro binnen afzienbare tijd. Voeg daarbij het toenemende personeelstekort nu werkt 1 op de 7 personen in de zorg maar dat gaat naar 1 op de 4 dan ziet u dat de problemen alleen maar groter worden in een kort tijdsbestek.

De Koepel wil dat de zorg anders wordt georganiseerd, ouderen moeten langer op zichzelf gaan wonen dat vergt veel aanpassingen in en om woningen die moeten voldoen aan nieuwe eisen, meer inzet vrijwilligers, met meer ondersteuning van technologie. Kortom de KG zet in op preventie, zelfstandig blijven, welzijn met zorg als sluitstuk (niet als sluitpost).

WOZO als motto zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Maar denk daarbij wel aan een aantal randvoorwaarden die u hierboven al gelezen hebt. De inzet commissie Zorg Wonen, Welzijn sluit hier natuurlijk naadloos op aan. Participeren in werkzaamheden Seniorencoalitie, Focus tijd en inspanning op een beperkt aantal haalbare onderwerpen. Organiseren seminars, klankbordgroepen en het informeren en ondersteunen van alle aangesloten verenigingen.

Een aantal successen kan ook worden gemeld. Door aanhoudende druk (kritiek) op de invoering van de nieuwe pensioenwet is de transitieperiode met 1 jaar verlengd en de minister heeft al te kennen  gegeven een langere periode niet uit te sluiten. Dit is een erkenning van de enorme complexiteit. Daarnaast is er een regeringscommissaris aangesteld om deze transitie in goede banen te leiden wederom een erkenning van de onrust over de complexiteit van dit pensioendossier. De naam van de commissaris is nog niet bekend maar wat wel duidelijk is is dat de KG er direct op de stoep staat.

Veel beloften zijn niet waargemaakt zoals: zoals, niet iedereen gaat erop vooruit, of, er moet nog een regeling komen voor mensen met “zware beroepen”, het stelsel zou eenvoudiger zijn en het vertrouwen zou terugkeren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die John aanhaalde. Maar hij vertelde er gelijk bij het echte werk begint nu! Zoals het hoorrecht ten aanzien van de sociale partners inzake transitieplan. En een verzwaard advies-/instemmingsrecht verantwoordings/-belanghebbendenorgaan ten aanzien van implementatie- en communicatieplan pensioenfonds.  

Ook werden de juridische acties op deze vergadering besproken als eerste de bezwaarbrief van de

Vakcentrale CMHF

  • De kans op succes is gering, reden, bezwaar aangetekend tegen nog niet genomen besluit waartegen WTP nu juist dit bezwaar uitsluit!
  • Bezwaar richt zich niet tegen invaren op zich (dat wordt dus geaccepteerd)
  • Bezwaar richt zich met name op noodzaak compensatie doorsneepremie voor werkenden te laten plaatsvinden uit pensioenvermogen. Dat is voor een groot deel door gepensioneerden opgebracht.-Het is onduidelijk of op advies CMHF afzien van beroep tegen afwijzing bezwaar, niet als rechtsgeldig wordt gezien.

Stichting Pensioenvoldoen

Zij claimen ten onrechte niet ontvangen indexatie vanwege onjuiste invulling Europese Pensioenrichtlijn. Deze Stichting is gestart met een kort geding tegen de Staat der Nederlanden en de uitspraak wordt deze maand verwacht op de 28ste juni Daarna , bij een positief resultaat volgen acties tegen de pensioenfondsen. Zij werken met een “no cure no pay” (4,5% afdracht erkennen claim)

Daarna kwam Mw. Mr. Barbara Langeler, notaris bij Van Wijk Notarissen (Wassenaar) zij gaf een lezing uitleg en tips over het Levenstestament. Na de rondvraag werd afscheid genomen van Jaap van der Spek en Regine Matthijsen.

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB / Alex Hiemstra

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: