23 juni, 2024
Onze vakbondNIEUWJAARS RECEPTIE

NIEUWJAARS RECEPTIE
N

Dinsdag 6 januari 2015 was het bestuur van de ODB uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de MOOC. Het bestuur was vertegenwoordigd door 4 leden waarvan een aantal met hun echtgenoten. De nieuwjaarsrecepties door het gehele land hebben te kampen met een kleine opkomst, zo ook in de MOOC. Edoch door de kleine opkomt was het, misschien juist daarom, toch een gezellige boel.

Waarom begin ik zo. Wat mij in eerste instantie opviel, was dat de marine onderofficier, het is toch immers de Marine OnderOfficiers Club, niet of nauwelijks vertegenwoordigd was door actief dienende militairen. Erger nog vind ik het dat de beschermheer van de MOOC een opvallende afwezigheid vertoonde. Ook miste ik een vertegenwoordiging van de marine adjudanten, juist zij die een voorbeeldfunctie hebben, zouden de MOOC op dit soort evenementen moeten bezoeken.

Is dit een teken aan de wand, immers, de laatste jaren is gebleken dat daar waar deze hoogwaardigheidsbekleders der Koninklijke marine hun aanwezigheid niet meer kenbaar maken, de locaties gedoemd zijn om te verdwijnen. En er gaan genoeg geruchten binnen het marinecircuit. Zoals het opdoeken van het algemeen onderofficiersverblijf op de nieuwe haven. Maar ja het zijn geruchten, dus……

Nu heb ik alle begrip voor de opdracht dat een militair niet meer in het openbaar in uniform mg verschijnen, maar laten we wel wezen, een vlagofficier heeft een auto met chauffeur en kan zich voor de deur af laten zetten.

Gelukkig kon het de burgemeester van Den Helder en enkele van de wethouders wel behagen om de nieuwjaarsreceptie met hun aanwezigheid te vergasten.

Ik wil het bestuur van de MOOC hierbij bedanken voor de uitnodiging welke gaarne is genoten, en de organisatie van het personeel dat zich perfect heeft ingezet. En wens hen allen en ook u een bijzonder goed en gezond 2015.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: