2 maart, 2024
Onze vakbondNieuwe bestuursvoorzitter ABP begint aan mega klus

Nieuwe bestuursvoorzitter ABP begint aan mega klus
N

15 september jl. maakte het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bekend dat Drs. Henk Brouwer per 1 januari 2012 de nieuwe bestuursvoorzitter wordt van het ABP. Het ABP mist al een tijdje een voorman. Nadat Eelco Brinkman (CDA) deze post verliet, kwam Ed Nijpels (VVD) die na veel kritiek ook al voortijdig zijn functie moest neerleggen.

Brouwer nam onlangs afscheid bij De Nederlandse Bank (DNB) waar hij sinds 1997 directeur was. Voor zijn periode bij de DNB was hij topambtenaar op verschillende ministeries. Brouwer studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Gisteren werd bekend dat alle grote Nederlandse pensioenfondsen direct afstevenen op zoals men dat noemt, afstempelen van de pensioenen. De renterekening daalde 22 september naar 2,65% waardoor de gemiddelde dekkingsgraad daalde naar 91%. Edoch de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP zakt door deze rentedaling naar 89%.

Het ABP stond er eind juni nog redelijk goed voor omdat de dekkingsgraad toen uitkwam op 112%. Alle pensioenfondsen moeten minimaal op een dekkingsgraad staan van 105%, dat is de harde ondergrens van de DNB. Voldoen fondsen daar niet aan, dan wordt per fonds bekeken wat na een bepaalde tijd (eind volgend jaar) de beste oplossing is:

  • premie verhogen
  • pensioenen versoberen
  • afstempelen

Pensioen is uitgesteld salaris, dus stelt de DNB dat het verhogen van de premie een hele moeilijke zaak is, omdat de loonkosten dan direct gaan stijgen.

Verlagen van de (toekomstige) pensioenen komt, onder het huidige regime, dus steeds dichterbij.

Afstempelen: Op het moment dat een pensioenfonds de uitkering voor gepensioneerden verlaagt, ligt het voor de hand ook de toezegging voor werknemers te beperken. Bedragen die deze week rondzongen, repten van kortingen van 1 tot 14%.

Bij een korting van 7% over het toegezegde pensioen, komt dit voor een werknemer met een modaal inkomen neer op een bedrag van circa 1.260 euro. Dat wil zeggen: de opbouw voor een jaarlijkse uitkering van 1.260 euro vanaf je 65ste wordt geschrapt.

Het ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. Het fonds heeft 2,8 miljoen deelnemers en een belegd vermogen van 242 miljard euro (stand 30 juni 2011)

(bron: ABP,NRC,RTLZ)

 

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: