22 mei, 2024
Onze vakbondDoorgeslagen Flex: Nederland Weer Aangesproken

Doorgeslagen Flex: Nederland Weer Aangesproken
D

De Europese Commissie heeft eerder dit jaar haar voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen binnen het Europees Semester gepubliceerd. De aanbevelingen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Europese Raad van regeringsleiders. De Vakcentrale Voor Professionals (VCP) heeft net als de ODB met regelmaat haar zorgen geuit over het ‘doorgeslagen Flex’ in Nederland. De Commissie geeft Nederland op dit punt dit jaar, net als vorig jaar, een helder signaal: “stop met doorgeslagen Flex”.

Barrières voor normale arbeidscontracten aanpakken

De Commissie ziet nog weinig verbeteringen op gebied van ‘doorgeslagen Flex’ en beveelt Nederland aan om de barrières aan te pakken om personeel op permanente basis aan te nemen. Hoewel wat maatregelen zijn genomen, creëert een aantal factoren volgens de Commissie nog altijd een financiële stimuleringsmaatregelen om als ZZP’er aan de slag te gaan of om zelfstandigen in te schakelen in plaats van mensen in vaste dienst te nemen, aldus de Commissie.

Verschillen

Denk daarbij aan de grote verschillen in de toepasbaarheid van arbeidsrechtelijke regels, fiscale en socialezekerheidswetgeving op vaste werknemers enerzijds en tijdelijke werknemers en ZZP’ers anderzijds. Volgens de Commissie kan dit hebben bijgedragen aan de gematigde loongroei in Nederland. Ook waarschuwt de Commissie voor de risico’s voor de houdbaarheid van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, nu ZZP’ers vaker niet of onderverzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en oudedagsvoorziening.

Kosten Flex moeten omhoog

Waar de ODB al 5 jaar geleden voor waarschuwde krijgt dus brede Europese steun: het uitgangspunt moet een normale arbeidsovereenkomst zijn; de kosten voor Flex moeten hoger worden dan die voor vast en er moet een level-up komen. Ook ZZP’ers dienen bescherming te krijgen tegen arbeidsongeschiktheid en een aanvullend pensioen op te bouwen.

Overige aanbevelingen voor Nederland

De Commissie geeft Nederland daarnaast een ‘zachte’ aanbeveling ten aanzien van het pensioenstelsel: “maatregelen nemen om de tweede pijler transparanter, inter-generationeel billijker en schokbestendiger te maken”.

Toekomstbestendig pensioenstelsel

In de SER wordt momenteel gesproken over een toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook beveelt de Commissie Nederland aan om overheidsuitgaven als eerste te richten op investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Deze aanbeveling is belangrijk omdat innovatie tot behoud en groei van werkgelegenheid leidt.

Schulden huishoudens verlagen

Ten slotte beveelt de Commissie wederom aan om de schulden van huishoudens te verlagen, met name door afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Het vorige kabinet heeft al een matiging van de hypotheekrenteaftrek ingezet.

Bron: Europese Commissie/VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: