24 mei, 2024

Naheffings aanslag
N

De Belastingdienst schat dat tussen de 5 tot 6 miljoen Nederlandse belastingplichtigen te maken gaat krijgen met een naheffingsaanslag van de belastingdienst.

De naheffingsaanslag is een voortvloeisel uit het regeerakkoord. Hier is afgesproken dat de heffingskortingen zullen afnemen als belastingplichtige boven een bepaald inkomen komt.
In 2013 betrof het enkel de arbeidskorting, maar in 2014 is dit ook gaan gelden voor de afbouw van de Algemene Heffingskorting.
En hier ligt nu juist de kneep. De Belastingdienst heeft geen rekening gehouden dat er ook nog zoiets is als een 13e maand, vakantievergoeding en overwerkvergoeding.
Naast het reguliere inkomen zijn dit inkomenseenheden die niet juist zijn verwerkt in de loonbelastingtabellen.

Het is moeilijk in te schatten hoe hoog de naheffing zal uitvallen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige.

ODB Belastingservice

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: