24 juli, 2024
Onze vakbondNabestaandenpensioen Niet Afdoende Verzekerd

Nabestaandenpensioen Niet Afdoende Verzekerd
N

Voor veel mensen is een goed nabestaandenpensioen geen zekerheid meer. Dat komt door versobering vanuit de overheid en vele veranderingen binnen pensioenregelingen, zo blijkt uit de 11e editie van de Netsparbrief. De VCP vindt dit zorgelijk, omdat de verwachtingen bij individuen vaak anders zijn. De VCP roept werknemers dan ook op te controleren hoe hun nabestaandenpensioen is geregeld.

Impact flexibilisering
De ontoereikendheid van het nabestaandenpensioen wordt nog eens versterkt door een verscheidenheid aan regelingen en de dynamiek in de arbeids- en relatiemarkt. De VCP pleit daarom voor een normaal contract met zekerheid en een gedegen pensioenregeling voor alle werkenden.

Risicobasis
Vrijwel alle pensioenregelingen die sociale partners afspreken, voorzien in een nabestaandenpensioen. Dit zijn echter steeds vaker regelingen op risicobasis in plaats van opbouwbasis (kapitaaldekking) vanwege de lagere premie. Hierdoor is na einde dienstverband (bij risicobasis) geen dekking meer. Werknemers moeten zich dit realiseren. Ook is het niveau van het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum vaak een stuk lager dan na de pensioendatum. Dat komt door de vormgeving van de regeling die vaak afhankelijk is van het aantal dienstjaren.

Niet bewust van financiële risico’s
Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen zich niet bewust zijn van hun eigen financiële risico’s. Met name het overlijden van een partner (of ouder) vóór de pensioendatum kan daardoor onverwachts leiden tot een enorme daling van het inkomen, in het bijzonder bij hogere inkomens. De VCP onderschrijft de conclusie van de auteurs dat voor deelnemers duidelijk moet zijn als de pensioenregeling geen nabestaandenpensioen biedt. Ook is het van groot belang dat werkenden op de hoogte zijn van de benoemde risico’s voor individuen ten aanzien van hun dekking van het nabestaandenpensioen, vanwege de maatschappelijke veranderingen.

Resultaten leest u in Netspar Brief 11.

Bron: VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: