15 juli, 2024
Onze vakbondMinister Kamp verlaagt AOW-partnertoeslag

Minister Kamp verlaagt AOW-partnertoeslag
M

Minister Kamp (VVD) heeft besloten na financieringsproblemen om extra te bezuinigen, van 8% naar 10%, in de Algemene ouderdomswet (AOW). Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft daarmee in juni ingestemd.

Daarom daalt de AOW-partnertoeslag deze week met 10% voor de jongere partner. Het gaat om een maximaal kortingsbedrag van zo’n € 900,- per jaar per AOW-gerechtigde.

Als het gezamenlijke huishoudinkomen lager is dan € 30.000,-, geldt de maatregel niet en blijft de toeslag 100%.

Iedere AOW-gerechtigde van 65 jaar en ouder die een partner heeft jonger dan 65 jaar, heeft recht op een AOW-toeslag voor die partner die in beginsel even groot is als de AOW-uitkering van de AOW-gerechtigde zelf, allebei zo’n € 710,- bruto per maand. (50% van het nettominimumloon)

De toeslag is afhankelijk van het inkomen van die jongere partner. Hoe hoger dat inkomen hoe lager de AOW-toeslag. Door deze maatregel bespaart het kabinet zo’n € 105 miljoen per jaar. De AOW-partnertoeslag wordt 1 januari 2015 de helemaal afgeschaft voor de AOW-gerechtigden die na die datum 65 jaar worden.

Het kabinet Wim Kok (PvdA) besloot dit al in 1995 vanwege verdergaande individualisering, de emancipatie van vrouwen en het grotere belang van aanvullende pensioenen naast de AOW.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: