15 juli, 2024
Onze vakbondMilitairen alweer de klos!!

Militairen alweer de klos!!
M

Opnieuw een grote financiële strop voor een specifieke groep militairen en burgermedewerkers bij defensie met eigen woningbezit in het buitenland. Door nieuwe belastingregels die per 1 januari 2015 ingaan, kan o.a. de hypotheekrente van de eigen  woning in een ‘niet EU-land’ niet meer worden afgetrokken van de belasting. Naast militairen en burger defensiemedewerkers die worden uitgezonden naar een niet EU-land, zijn ook diplomaten van Buitenlandse Zaken (BUZA) de dupe van de regeling. 

Omdat defensiepersoneel en diplomaten van BUZA namens de Nederlandse Staat naar het buitenland worden ‘uitgezonden’, geldt tot nu toe dat zij voor de belastingdienst worden beschouwd als (fictief) wonende in Nederland. Daarom betalen zij gewoon Nederlandse inkomstenbelasting en hebben zij bijvoorbeeld ook recht op hypotheekrenteaftrek voor hun woning in Nederland. Als dit personeel kiest om de woning in Nederland te verkopen en in het buitenland een woning te kopen, dan geldt onder de huidige Nederlandse belastingwetgeving dat zij de hypotheekrente van deze woning mogen aftrekken. Dit is geen aparte defensieregeling, aangezien dit geldt voor elke in het buitenland wonende persoon die minimaal 90% van het inkomen in Nederland verdient en de keuze maakt om hierover Nederlandse inkomstenbelasting te betalen. Een terechte regeling omdat niemand nadeel hoeft te ondervinden als zijn baas hem of haar naar het buitenland stuurt.

Met ingang van 1 januari 2015 gaat deze regeling echter veranderen en is uitsluitend nog van toepassing als de persoon in een EU-land woonachtig is. De defensieambtenaar of diplomaat, die door de Nederlandse Staat wordt ‘uitgezonden’ naar een niet EU-land en een woning in het buitenland bezit, valt vanaf dat moment dus buiten deze regeling. Overigens raakt dit niet alleen de hypotheekrenteaftrek, maar ook de eventuele overwaarde van de woning en de spaarhypotheek. Deze vallen dan namelijk in ‘box 3’ van de inkomstenbelasting. Daarmee wordt de ‘uitzending’ door de Nederlandse Staat, plots een (zeer) dure aangelegenheid voor zowel militair als diplomaat.

De ODB en CMHF Sector Defensie kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat, zoals zo vaak bij wijzigingen in wet- & regelgeving, geen rekening wordt gehouden met bijzondere groepen (niet aan gedacht, niet interessant genoeg of misschien gewoon pech gehad). Een irritant voorbeeld hiervan is de nog steeds voortdurende problematiek rond WUL en AOW-gat bij defensiemedewerkers.

De GOV|MHB en ODB zijn van mening dat het Ministerie van Financiën een zodanige aanpassing moet maken in de regeling dat deze wijziging geen nadelige (financiële) invloed heeft voor bovengenoemde (militaire)  ambtenaren. Dit overheidspersoneel wordt immers door en namens de Nederlandse Staat, en dus in het belang van Nederland, naar het buitenland gezonden. De CMHF Sector Defensie  is van mening dat defensiepersoneel dat thans is ‘uitgezonden’ moet worden gecompenseerd. Zij mogen immers niet gepakt worden in hun portemonnee door de in alle stilte  gewijzigende regelgeving.

Dit zou dan de zoveelste nadelige regeling op rij worden voor de (militaire) ambtenaar die keer op keer wordt getroffen in zijn of haar portemonnee.  Je kunt op je vingers natellen dat het animo voor een functie in een land buiten de EU flink zal afnemen. Het met een opdracht op pad sturen, maar dit personeel vervolgens vanwege diezelfde  opdracht ‘een poot uitdraaien’, zal voor toekomstige ‘grensgangers’ een stap te ver worden.

bron: GOV|MHB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: