24 februari, 2024
Onze vakbondMHP: Pensioenopbouw voor iedereen noodzakelijk

MHP: Pensioenopbouw voor iedereen noodzakelijk
M

Op pensioen moet je niet bezuinigen. “Een goede pensioenopbouw is voor iedereen noodzakelijk”, aldus MHP-duo voorzitter Bob van der Wal. De pensioenen zijn een belangrijke arbeidsvoorwaarde.  De vakcentrale MHP is tegen een wettelijke inkomensgrens in de collectieve pensioenen.

Het kabinet beperkt met het Witteveenkader de fiscale ruimte voor pensioensparen en maximeert het pensioengevend inkomen. De MHP heeft grote zorgen over de impact van de voorstellen op de pensioenen van midden- en hogere inkomens. De ingreep in de pensioenopbouw is een fundamentele ingreep in de arbeidsvoorwaarden en vrije loonvorming. Werknemers moeten de ruimte hebben om voor een goede toekomstvoorziening te zorgen, waardoor ze bij pensionering niet in welvaart fors terugvallen.

pensioenen2Naar aanleiding van het sociaal akkoord is een alternatief aangedragen om de gevolgen enigszins te beperken. Met het beschikbare budget is een excedentpensioenspaarregeling tot 1,85% opbouw voor iedereen mogelijk. De MHP pleit ervoor om in ieder geval het voorstel van sociale partners over te nemen om pensioenopbouw tot 2% mogelijk te maken. Sociale partners zien financiële dekking voor dit plan in het inzetten van een deel van de premies van vroegpensioen en levensloop die op termijn vrijvallen. Uitgangspunt bij het voorstel van sociale partners is het behoud van een fiscale behandeling die voor elk inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw. De MHP roept de Tweede Kamer op om pensioensparen voor iedereen in dit land mogelijk te maken!

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: