20 mei, 2024
Onze vakbondMedezeggenschap bij Defensie

Medezeggenschap bij Defensie
M

Medezeggenschap bij defensie klinkt voor veel mensen als een tegenstrijdigheid. Hoe kun je een overlegstructuur aanbrengen in een organisatie die van een bevelstructuur afhankelijk is? Militairen kunnen immers moeilijk in het heetst van de strijd overleggen over de veiligheidsaspecten of het financieel beleid.

Maar overleg kan natuurlijk wel bij een militaire eenheid in vredestijd. En zo is medezeggenschap op dit moment ook geregeld bij het Ministerie van Defensie. Bij Defensie vindt overleg alleen plaats wanneer een operationele eenheid niet bezig is met het uitoefenen van haar primaire taak.

In het huidige Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) is rekening gehouden met het unieke karakter van de primaire taak van het ministerie van Defensie. Tegelijkertijd is vastgelegd dat een vertegenwoordiging van de eenheid recht heeft op overleg over een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals:

  • ARBO-zaken;
  • Arbeidstijden;
  • Reorganisaties;
  • Financieel beleid;
  • Sociaal beleid

Mede door dit besluit uit 2008, neemt medezeggenschap een steeds belangrijkere plaats in bij de bedrijfsvoering van de eenheden bij Defensie. Ook de investering in het opleiden en ontwikkelen van de mensen in de medezeggenschap leveren een belangrijke bijdrage. Eenheden hebben immers een ander takenpakket dan de taken die ze in de medezeggenschap dienen uit te voeren. Een soldaat die normaal een geweer bedient, moet in een medezeggenschapscommissie kunnen vergaderen, overleggen, effectief documenten lezen en besluiten nemen op strategisch niveau.

De MC neemt veel initiatief op verschillende terreinen eigenlijk alle terreinen. Ze blijven zich inhoudelijk ontwikkelen op meerdere thema’s en proberen met veel enthousiasme andere militairen te enthousiasmeren deel uit te maken van een MC in te stellen. Daarnaast heeft de MC bewezen dat lidmaatschap ervan een positief effect heeft op de individuele ontwikkeling en de betrokkenheid bij de eenheid.

Auteur:Willem Hunfeld
BRON:SBI

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: