24 mei, 2024
Onze vakbondMC-DC Paresto:"Outsourcing Paresto is kapitaal vernietiging!"

MC-DC Paresto:”Outsourcing Paresto is kapitaal vernietiging!”
M

Maandag 5 maart was voorzitter Erik Jurriëns van de ODB op uitnodiging van het MC-DC Paresto (Medezeggenschap Commissie – Diensten Centrum) aanwezig bij een tussentijdse presentatie van de stand van zaken omtrent het voornemen van uitbesteding van Paresto diensten (outsourcen). De voorlichting werd in twee dagdelen gegeven door Arjo van Verseveld in het auditorium van Maritiem Vliegkamp De Kooy.

Aan het begin van de presentatie werd duidelijk verteld dat de Secretaris-Generaal (SG) nog geen besluit had genomen maar alleen het voornemen had dat als de reorganisatie financieel aantrekkelijk zou zijn en een duidelijke verbetering van de kwaliteit voor Defensie merkbaar zou zijn het reorganisatieplan doorgang zou vinden. Edoch: als mocht blijken dat de voorgaande ijkpunten hieraan niet zouden voldoen, dan kan de SG de transitie stop zetten.

Het MC heeft vertrouwen in de SG en heeft de vele zorgen kenbaar gemaakt en ter onderbouwing van haar stellingname extern hulp gezocht bij TopCorp, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van de werkelijke kengetallen die uiteindelijk bepalend zijn voor een succesvolle reorganisatie. Dit bedrijf kwam al snel tot een aantal onthutsende conclusies:

  1. Bedrijfseconomisch is outsourcing van Paresto veel te duur.
  2. Het outsourcen van diensten geeft teveel onnodige risico’s.
  3. Stabiele organisatie nooit inruilen voor een instabiele organisatie. Dit leidt tot destabilisatie van de gehele Defensieorganisatie.

TopCorp heeft de getallen voor alle betrokken partijen inzichtelijk gemaakt, want wat kost uitbesteden nu eigenlijk? Het bedrijf komt nu uit op 657 miljoen euro voor de Defensiecateraar. In een optimistisch scenario kan de belastingbetaler rekenen op een kostenplaatje van 708 miljoen euro, echter wil men met alle ups en downs van het bedrijf rekening houden en aan de wensen van de klant (Defensie) tegemoet komen, dan wordt het bedrag een stuk grimmiger. Namelijk 794 miljoen euro (!).

137 miljoen euro meer ( = 3425 jaarsalarissen of 3 jaar Paresto) voor hetzelfde, maar eigenlijk voor een onzekere toekomst waar Defensie afhankelijk wordt van marktwerking en speculatie. De ODB vindt dit een slechte deal. Op jacht naar bezuinigingen, treedt er bij het management ineens getalsblindheid op, waardoor de werkelijkheid totaal over het hoofd wordt gezien en dure schade ontstaat.

De Medezeggenschap Commissie vecht tegen de politiek die het aantal ambtenaren (jawel ook de kok is een ambtenaar?) wil reduceren en tegen de ideeën van de projectgroep sourcing. Voorlopig was het aantal FTE’s in 2004, 2400 (van 38 uur) en wil men dit reduceren naar 480 FTE’s (van 38 uur) in 2023. De koers die de werkgever wil is wel 960 FTE’s maar dan via deelcontracten van 20 uur waardoor de professionaliteit van de organisatie verder wordt uitgehold.

Tijdens de presentatie werd ook even stil gestaan bij Opcat (Operationeel catering beleid) het beheer valt onder de Koninklijke Landmacht en het beleid wordt bepaald door de CDS. (Commandant der Srijdkrachten) Opcat is de inzet van logistiek militair ten behoeve van uitzendingen en heeft als zodanig weinig invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering van Paresto de Landmacht heeft hiervoor 30 militaire arbeidsplaatsen gereserveerd en de Marine 6, De Luchtmacht trekt echter alle militairen uit de catering. Bij de Marine blijft i.v.m. de vaar/wal verhouding het aantal militaire arbeidsplaatsen zoveel mogelijk behouden.

De Onafhankelijke Defensie Bond steunt de conclusie van de Medezeggenschap/TopCorp en de geluiden van de werkvloer. Deze zijn helder: uitbesteden is te duur en slecht voor Defensie. De MC zal inzetten op behoud van de huidige organisatie die zijn sporen allang heeft verdiend.

bron MC-DC Paresto

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: