29 mei, 2024
Onze vakbondMarechaussee Niet Naar Vierdaagse

Marechaussee Niet Naar Vierdaagse
M

Bij de Vierdaagse van Nijmegen loopt dit jaar geen detachement mee van de Koninklijke Marechaussee. De manschappen worden op dit moment op zo veel plaatsen ingezet, dat hier geen ruimte voor is, zo staat te lezen in het email  ‘huisblad’ KMar Magazine.

De marechaussee (executief personeel) is te druk met de verscherpte grenscontroles in verband met de toegenomen vluchtelingenstromen. Ook wordt de militaire politie ingezet bij missies in het buitenland, zoals de controle van de Europese buitengrenzen. Daarnaast valt de vakantiepiek op Schiphol samen met de Vierdaagse.

Dus moeten alle zeilen worden bijgezet…..maar – zoals de ODB vernam – geldt dit niet voor het gehele personeelsbestand. Zo zijn er functies (voor het gemak topfuncties) die wel vakantieverlof mogen opnemen en volgens de normale routine mogen draaien. Tja, en zit u toevallig in een lagere functie (voor het gemak de werkvloer) dan behoort u tot de 95% van de marechaussee die in deze periode de klos is. Slechts 30% van het executief personeel mag met verlof. Dit om de personele tekorten op te vangen.

Individuele marechaussees mogen zich overigens wel aanmelden voor het wandelevenement, dat dit jaar zijn honderdste (!) editie beleeft. Het kost ze, zo staat te lezen, wel (4 tot 5) vakantiedagen en ze krijgen van hun werkgever geen ondersteuning.

In 2017 wordt weer bekeken of dan weer wel een marechaussee-detachement naar de Vierdaagse wordt afgevaardigd.

Bron: Kmar Magazine/De Telegraaf/ODB
Foto: Media Centrum Defensie SGT-1 Eva Klijn

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: