22 juni, 2024
Onze vakbondMail de Tweede Kamer!

Mail de Tweede Kamer!
M

Beste mensen,

Steun de strijd van de ODB. Bent u het eens met het vakbondswerk van de ODB stuur een mail met onderstaande tekst naar de Tweede Kamer. Geef onderdrukking discriminatie en kartelvorming geen kans. Om al deze misstanden aan te kaarten is uw steun nodig.

Mailadressen kun je hier vinden: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/DEF/samenstelling.jsp

Tip: houd de mail kort en overzichtelijk.

Voorbeeldmail:

Onderwerp: vakbondswerk gefrustreerd door defensietop

Beste ………………………………,
Hiermee wil ik u wijzen op het feit dat de Onafhankelijke Defensiebond (https://www.defensiebond.nl) wordt gefrustreerd door de defensietop, in het bijzonder de Hoofd Directeur Personeel (HDP).

  1. ODB leden mogen niet vrij hun vakbondswerk uitvoeren en genieten derhalve ook niet de privileges die andere actieve vakbondsleden van andere vakbonden wel genieten.
  2. De defensietop stelt allerlei eisen aan de ODB, maar wil geen toelichting geven op vragen en commentaar. Op deze manier wordt het de ODB onmogelijk gemaakt om mee te kunnen doen. Ook als de ODB voldoet aan de eisen van de defensietop, werkt de defensietop de bond nog steeds in alles tegen.
  3. De ODB mag als vakbond niet aan de overlegtafel, omdat andere vakbonden (lees: concurrenten) dit niet willen toestaan. De defensietop vindt dit kennelijk een gerechtvaardigd middel, maar zo kunnen nieuwe kritische vakbonden natuurlijk nooit meedoen aan de overlegtafels.
  4. Conclusie. Bij deze wil ik u kenbaar maken dat ik bovenstaande zaken oneerlijk en onrechtvaardig vind. Ze zijn in strijd met internationale verdragen, wetgeving, maar bovenal het fatsoen. Het fatsoen dat een nieuwe vakbond willens en wetens wordt tegengewerkt door de defensietop zonder dat daarvoor redenen of toelichting wordt gegeven. Ik wil u hierbij vragen om vanuit uw positie vragen te stellen richting de minister omtrent deze onrechtvaardige en onfatsoenlijke zaak binnen defensie.

Met vriendelijke groet,

 

……………………..

 

Download als Voorbeeldbrief
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: