15 april, 2024
Onze vakbondLuis In De Vakbondspels

Luis In De Vakbondspels
L

De Hoofd Directeur Personeel Defensie (HDP) heeft voor de tweede maal de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) het werken onmogelijk gemaakt door in feite een verbod op vakbondswerkzaamheden binnen defensieterreinen op te leggen aan deze bond. De reden in beide gevallen zou het feit zijn dat de ODB niet is aangesloten bij een door Defensie erkende vakcentrale.

Deze houding lijkt gebaseerd te zijn op het Besluit georganiseerd overleg sector Defensie uit 2010. Hierin wordt aangegeven dat Defensie overleg pleegt met een sectorcommissie waarin op dit moment een viertal vakcentrales zitting hebben. Ook al wordt in dezelfde regeling aangegeven dat andere centrales ook toegelaten zouden kunnen worden, heeft het er alle schijn van dat de zittende centrales hun pluche met hand en tand willen verdedigen tegen nieuwkomers, want aan het Besluit is een Faciliteitenregeling gekoppeld die men niet graag met nieuwkomers wil delen.

Voorzitter van de ODB Erik Jurriëns vindt deze opgelegde strafmaatregel grote onzin. “De HDP, maar ook de Bestuursstaf belemmeren vakbondswerk zonder dat hier zwaarwegende redenen voor zijn”. Extra zuur is het te zien dat de toegelaten centrales m.n. worden bemenst door de ‘vakbondsconculegaas’ van de ODB, die in dezelfde vijver als de ODB naar leden vissen. Het verbod lijkt dus niet zo zeer te berusten op strikte naleving van regeltjes, maar meer een gevolg te zijn van een stammenstrijd tussen vakbonden.

De ODB is enige tijd aangesloten geweest bij een toegelaten centrale en kon dus op normale wijze vakbondswerkzaamheden voor haar leden uitvoeren. Maar tegelijkertijd werd de ODB wel geconfronteerd met het feit dat alle lasten ‘eerlijk’ werden verdeeld maar kon de ODB niet profiteren van de (financiële) lusten die men voor zichzelf hield.

Bron: redactie
Foto: redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: