Lariam

Het geneesmiddel Lariam staat opnieuw ter discussie na een recente moordpartij in Afghanistan. De Amerikaanse militair Robert Bales schoot daar zeventien burgers dood. Mogelijk waren zijn hersenen aangetast door het jarenlange gebruik van het geneesmiddel malariaprofylaxe mefloquine, beter bekend als Lariam. Het Amerikaanse leger heeft het gebruik ervan sinds 2009 drastisch teruggeschroefd. Het middel Lariam … Meer lezen over Lariam