17 juli, 2024
Onze vakbondLaatste waarschuwing! Over de vakbondscontributie

Laatste waarschuwing! Over de vakbondscontributie
L

Wanneer u zelf uw vakbondscontributie (netto) overmaakt, bent u later per saldo beter uit! U houdt dan netto meer over dan vakbondsleden die de vakbondscontributie via de werkgever (uw salarisstrook) voldoen.

De ODB heeft vele vragen ontvangen of het mogelijk is om net als de vakbonden die deelnemen in het georganiseerd overleg de inning van de contributie via de salarisadministratie te laten lopen.

De ODB heeft daar een goede reden voor, en dat is als wij van deze regeling gebruik willen maken de bond deel moet nemen aan de faciliteitenregeling. Wij willen dit niet omdat de bond ervoor gekozen heeft om van niemand afhankelijk, ondergeschikt of onderworpen te zijn. Dit is voor ons een uitgemaakte zaak, maar er kleven door deze manier van innen nadelen aan deze regeling.

In MP bundel 32-200-200 (fiscale regeling vakbondscontributie)vallen twee specifieke zinnen op die de HDP onder artikel 5 lid 2 niet voor niets heeft opgenomen;

1. De verlaging van het bruto maandsalaris heeft gevolgen voor een eventuele:

a. WAO (Wet op de Arbeids Ongeschiktheidsverzekering);

b. WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen);

c. Ontslaguitkering.

2. De verlaging van het bruto maandsalaris kan in bepaalde gevallen gevolgen hebben voor de opbouw van uw pensioen.

De ODB heeft onderzoek uit laten voeren in deze zeer ingewikkelde materie met als onthutsende uitkomst dat er inderdaad schade optreed die pas merkbaar is na zo’n 8 a 10 jaar (de regeling is van kracht vanaf 1 januari 2008). Het ligt er dus maar net aan in welke rang of stand u afzwaait en bij welke vakbond u bent aangesloten.

Misschien heeft u beeld bij iemand die na 25 a 35 jaar lidmaatschap een meetbare schade oploopt die wel eens een procent kan bedragen. Stel u gaat dan met pensioen dan ontvangt u dus minder dan een collega die alle premies netto heeft betaald. Zou u er iets van merken? Ook dat hebben wij onderzocht, u merkt er helemaal niets van behalve als u twee militairen van gelijke stand of rang de dienst uitgaan en de pensioenuitkering met elkaar vergelijken. Er is een minieme kans dat dit ooit plaatsvindt.

Nog een reden dus om lid te worden en te blijven van de ODB. Het goede advies gewoon netto betalen dan heeft u grip op uw situatie.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: