20 mei, 2024
Onze vakbondKrimp zonder Kramp III

Krimp zonder Kramp III
K

Het is alweer drie jaar geleden dat de ODB voor het eerst gepubliceerd heeft over de noodzaak om het beschikbare budget (aankopen) voor de Nederlandse defensieorganisatie te herijken. Reden toen was de aangekondigde verkleining van onze krijgsmacht die 12.500 arbeidsplaatsen zou kosten. De ODB heeft daarop vele gesprekken gevoerd met militairen en burgers of deze verkleining ook zou lukken zonder de aangekondigde gedwongen ontslagen.

Gisteren werd bekend dat instituut Clingendael de mening van de ODB van een paar jaar terug (Krimp zonder Kramp I) deelt. In het rapport Clingendaels visie op de krijgsmacht van de toekomst, komt duidelijk naar voren dat toekomstige materieelprojecten zoals die van de Joint Strike Fighter (JSF) een financiële molensteen vormen om de nek van het Nederlandse leger. De kosten liepen al vanaf de start van het project uit de hand. Daarnaast zijn er vele problemen met het vliegtuig en zijn de prestaties op vele gebieden waardoor de prestaties 10% lager uitvallen dan voorgerekend was.

In het rapport maakt de JSF geen onderdeel uit van de mogelijke toekomstmodellen voor de krijgsmacht. Een krijgsmacht met de JSF levert ernstige beperkingen op bij alle vier krijgsmachtdelen. Niet alleen de kosten spelen hierbij een rol (roofbouw op het beschikbare budget) ook de hoeveelheid aan te schaffen F35 vliegtuigen is te weinig om een belangrijke en doorslaggevende rol te vervullen in zeker drie van de vier geschetste scenario’s.

UAE-F16-1200Maar wat dan wel? De ODB stelde voor een update van de huidige F16 scheelt naast aanschafkosten ook kosten in opleiding, onderhoud, en aanpassing infrastructuur vliegvelden (voorstel vanuit onze leden die bij de Klu werken).
Andere kandidaten zoals de Rafale D van Dassault en Saab Grippen NG hebben ook de juiste papieren waarbij echter gekeken moet worden naar de nieuwe operationele eisen van de toekomstige defensie. Maar alle projecten ook de hierboven genoemde lopen financieel uit de hand als men de toestellen niet van de plank koopt.

Mooi voorbeeld is het NH90 project daar vallen ons nl. een tweetal zaken op. Als “projectdeelnemer” ontvang je geen voorrang op onderdelen. Die ontvangen potentiële kopers van buiten het project om wel. Dan moet Nederland maar even wachten. Ook werd het toestel aangeschaft met een nieuw sensoren pakket. Tja, en dat heeft altijd een test- en aanloopfase nodig (extra kosten) voordat het toestel operationeel is. Dan is aanschaf en misschien op een later stadium updaten wel goedkoper.

Als bijlage het rapport wat Instituut Clingendael in 2012 al presenteerde aan het Ministerie van Defensie. Nu maar hopen dat in Den Haag een verstandige keuze gemaakt wordt aan de hand van alle beschikbare informatie.

Rapport Clingendael

Maar waarom heeft de ODB hier een mening over en zelfs ideeën?  Omdat TE kostbare projecten ten koste gaan van de CAO van het personeel van defensie. Iedere keer weer komt de minister met een lege zak geld en zijn de vakbonden aan de overlegtafel er alleen voor om bestaande regelingen om te buigen. Iedere keer weer een sigaar uit eigen doos! En dat al 15 jaar lang! Met als klap op de vuurpijl: voor het eerst in de geschiedenis gedwongen ontslagen bij defensie.

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: