24 juni, 2024
Onze vakbondKosten Kinderopvang Werkende Ouders Te Hoog

Kosten Kinderopvang Werkende Ouders Te Hoog
K

De Vakcentrale Voor Professionals(VCP), waarbij de ODB is aangesloten, is tevreden met de constatering van de Sociaal Economische Raad (SER) in haar advies ‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’ dat de kosten voor kinderopvang voor werkende ouders veel te hoog zijn. Verder pleit de SER voor een universeel systeem met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Alle kinderen van twee tot vier jaar, ongeacht of hun ouders werken, krijgen een aanbod van zestien uur per week kinderopvang.

De VCP ziet dat veel werkende ouders met jonge kinderen hoge kosten moeten maken voor de kinderopvang. Door deze hoge kosten kunnen gezinnen besluiten dat een van hen, vaak de moeder, minder gaat werken of zelfs helemaal stopt. Dit is volgens de vakcentrale een ongewenste situatie en daarom is de VCP tevreden dat de SER dit ook nadrukkelijk aanstipt. Volgens de SER dient er onderzocht te worden of bepaalde groepen extra ondersteuning behoeven.

De SER wijst op het ‘jojo’-beleid van de overheid aangaande de collectieve uitgave van de kinderopvangtoeslag en de negatieve gevolgen daarvan voor werkende ouders en ondernemers. De verdeling van de kosten tussen overheid, werkgevers en ouders vertoont door het wisselende beleid grote schommelingen. De laatste jaren heeft de overheid minder bijgedragen dan het afgesproken 1/3 deel en de lasten voor ouders en werkgevers zijn in dezelfde tijd toegenomen.

Naast de belangrijke functie van kinderopvang als arbeidsmarktinstrument ziet de SER ook een rol voor kinderopvanginstellingen in de ontwikkeling van het jonge kind. Door een universeel systeem van kinderopvang van zestien uur per week aan te bieden waarin alle kinderen, ongeacht of hun ouders werken, toegang tot hebben, kunnen hiermee (taal)achterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig worden aangepakt.

Daarnaast komen kinderen met een achterstand in aanmerking voor extra stimuleringsprogramma’s (zestien uur per week Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Door deze ontwikkelingen is het van belang dat de kwaliteit van de medewerkers in de kinderopvang gelijktijdig toeneemt. Deze kwaliteitsverbetering heeft positieve gevolgen voor alle kinderen, achterstand of niet, die deelnemen aan de kinderopvang.

Als laatste benadrukt de SER het belang van het behoud van de kinderopvangtoeslag bij werkloosheid voor zes maanden. Indien werkloosheid optreedt, is het van groot belang dat een werkzoekende tijd en ruimte heeft om een juiste baan te vinden. Zeker vanwege de dreiging van de passende arbeidgrens van zes maanden. De vakcentrale VCP heeft hiervoor al eerder gepleit en is blij dat de SER dit aspect heeft meegenomen in haar advies.

bron: VCP/SER

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: