22 juli, 2024
Onze vakbondKlein Pensioen Moet Pensioenbestemming Behouden!

Klein Pensioen Moet Pensioenbestemming Behouden!
K

De vakcentrale VCP is van mening dat ook kleine pensioenen hun pensioenbestemming moeten behouden en zo min mogelijk moeten worden afgekocht. Zeker in een tijd met steeds meer korte en flexibele arbeidscontracten maken vele kleine pensioenen samen een belangrijk deel van het pensioen uit.

In de afgelopen jaren is verschillende keren gesproken over de knelpunten in het systeem van individuele waardeoverdracht in de Pensioenwet en over de vraag of dit systeem moet worden gehandhaafd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afkoop van kleine pensioenen. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft op 15 april jl. de Tweede Kamer onder andere hierover een beleidsbrief geschreven.

In deze brief onderschrijft Klijnsma het standpunt van sociale partners dat pensioen voor zover mogelijk zoveel mogelijk de pensioenbestemming moet behouden door pensioenaanspraken te bundelen.

In de beleidsbrief wordt dit mogelijk gemaakt door kleine pensioenen standaard te laten overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder in plaats van af te kopen. Of als er geen huidige werkgever is, naar het pensioenfonds dat de grootste pensioenpot van de deelnemer beheert.

Staatssecretaris Klijnsma streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden.

bron: VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: