16 juni, 2024
Onze vakbondKerst- en Nieuwjaarswens ODB

Kerst- en Nieuwjaarswens ODB
K

Het is een goede traditie om aan de vooravond van het nieuwe jaar terug te blikken op het afgelopen verenigingsjaar. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar onze militairen die net als voorgaande jaren ook in 2016 weer op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, hun diensten, dag in dag uit, op een uiterst professionele manier uitoefenen. Zelfs, zoals in het Midden Oosten en Afrika, onder lastige of moeilijke omstandigheden.

Terugblikkend op het verenigingsjaar 2016 van de Onafhankelijke Defensiebond valt direct op dat het jaar in het teken stond van de uitbouw en consolidatie van de nieuwe verenigingsstructuur. Daarnaast natuurlijk de presentatie tijdens de ALV van het ODB jubileum boek “Een luis in de BONDkraag”. De CAO onderhandelingen zijn weer gestart met zoals gebruikelijk de nodige problemen, zeker toen duidelijk werd hoe Defensie de ‘AOW-gat problematiek’ wil gaan oplossen. Het was in alle opzichten een boeiend jaar voor onze bond. Zelfs in 2016 was het voor enkele mensen weer schrikken dat de ODB niet alleen een eigen maar vooral een scherpe mening heeft.

Bij Defensie lijkt de afbraak onder toenemende politieke druk tot stilstand te komen. Onder druk van internationale politieke en militaire ontwikkelingen is door de politiek aangekondigd niet verder te willen bezuinigen op Defensie. Het neemt de personele onrust op de werkvloer echter niet weg, ondanks het feit dat nu iets meer geld naar Defensie gaat, is het netto resultaat nog steeds negatief. De ODB blijft bij haar standpunt dat meer financiële middelen voor de veiligheid van Nederland vrij gemaakt moeten worden. Het ontbreekt nog steeds aan een heldere politieke visie en het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak (ook in Europa) heeft zijn weerslag op de onrust op de werkvloer.

Het ODB designteam heeft in het afgelopen jaar weer vele projecten afgerond. Ons voorlichtingsblad Focus onderging zoals elk jaar een metamorfose. Tevens werd de website in een nieuwe jas gegoten en is een stuk dynamischer en toegankelijker geworden.

2017 wordt voor de ODB een jaar met weer vele nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en daar waar nodig soms scherp reageren. Wij zullen daarbij opkomen voor de belangen van militairen en burgerdefensiemedewerkers, zowel binnen als buiten dienst, en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en anders moet.

Als lid kunt u ook in 2017  weer uitbreidingen of verbeteringen in ons servicepakket verwachten, de ODB blijft zoeken naar nieuwe services die het lidmaatschap bij onze bond alleen maar leuker en interessanter maken.

Een andere Defensie vraagt om een andere vakbond. Eén die op andere slimme manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. De ODB heeft ook in 2016 laten zien dat het zo’n vakorganisatie is! U kunt in het nieuwe jaar natuurlijk weer op ons team rekenen. Op onze beurt kunnen wij ook in 2016 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2017 geldt; ”Stop de afbraak, begin met opbouw!”

Mijn persoonlijke dank gaat uit naar de vele regiobestuurders en vrijwilligers, die dag in dag uit klaar staan voor de leden van onze vereniging.

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe.

Erik Jurriëns
voorzitter ODB

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: