20 mei, 2024
Onze vakbondKans op nieuwe verlaging ABP pensioen nog steeds aanzienlijk

Kans op nieuwe verlaging ABP pensioen nog steeds aanzienlijk
K

De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal (eind juni) van 2013 gedaald naar 97%. In het eerste kwartaal van 2013 was deze nog 101%. De daling van 4%-punt is veroorzaakt door een combinatie van de daling van de rente en het negatieve rendement op de beleggingen. Op dit moment trekken de beurzen overigens weer aan. Deze schommelingen maken het erg lastig een mogelijke verlaging in 2014 te voorspellen. De kans daarop is in ieder geval nog steeds aanzienlijk.

Voorzitter Henk Brouwer: ‘De dekkingsgraad van Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is gedaald in het tweede kwartaal. Met name in de maand juni hebben we een forse tik gehad omdat de beurzen het slecht deden. Dat raakt alle beleggers en dus ook ABP. Daarnaast is de rente, waarmee we onze pensioenverplichtingen moeten waarderen, gedaald.

Beide ontwikkelingen drukken de dekkingsgraad. Helaas is de dekkingsgraad van 104,2% die we eind van dit jaar moeten hebben, verder weg geraakt. Maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat we het wel halen, de beurzen trekken de laatste weken weer aan. Toch zullen onze deelnemers er rekening mee moeten houden dat de kans dat ABP in 2014 opnieuw een verlaging van het pensioen moet doorvoeren nog steeds aanzienlijk is.’

Een dekkingsgraad van 97% wil zeggen dat als ABP alle huidige en toekomstige pensioenen nu zou moeten uitbetalen, we 3% te kort komen. Het betekent dus niet dat ABP de huidige pensioenuitkeringen niet zou kunnen uitbetalen.

Op dit moment zit ABP in het laatste jaar van het herstelplan. Dit betekent dat de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar moet uitkomen op 104,2%. Zitten we daaronder, dan moet ABP het verschil tussen de dekkingsgraad eind 2013 en de vereiste dekkingsgraad (104,2%) in 1 keer in een verlaging doorvoeren.

[box] Mening ODB.

De ODB heeft vraagtekens bij de persverklaring van de stichting ABP. Ten eerste wordt opgevoerd dat het rendement op de beleggingen is gedaald, terwijl de kille beurscijfers aangeven dat het rendement op de beleggingen vanaf begin dit jaar 14% was. Zonder meer een fraai resultaat. Als ODB geloven wij deze verklaring dan ook niet. De ODB wordt hierin gesteund door RTLZ.

Maar wat is dan wel het probleem. Wij denken dat het probleem ligt bij de steeds ouder wordende pensionada’s waar men gewoon geen rekening mee heeft gehouden. En de (stille afschrijving) beleggingen met name in Griekenland daar kun je natuurlijk gewoon naar fluiten.

Als de dekkingsgraad zo laag blijft kan, een verlaging van 7% op de loer liggen. De ODB pleit voor een transparantere houding van het ABP. [/box]

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: