25 februari, 2024
Onze vakbondKabinet breekt pensioenstelsel steeds verder af

Kabinet breekt pensioenstelsel steeds verder af
K

Aanstaande maandag zal het kabinet het omstreden wetsvoorstel ‘Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’ behandelen in de Tweede Kamer. De MHP roept de Kamer op hiermee niet akkoord te gaan en in ieder geval de nettolijfrente onder te brengen bij de tweede pijler, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers, t.w. AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende pensioenverzekeringen. De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering. Meestal betalen werkgevers 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Pensioenfondsen beleggen de premies om later aanvullend pensioen uit te kunnen betalen.

De MHP maakt zich grote zorgen over de plannen, die het kabinet heeft om pensioen als arbeidsvoorwaarde ten dele uit te sluiten. Hiermee worden werknemers en werkgevers niet langer in staat gesteld om over het hele inkomen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer afspraken te maken, aldus Van der Wal. Nu gaat het nog over de hogere inkomens, maar men weet niet wat de politieke toekomst ons zal brengen. Een verdere verlaging van de grens kan eenvoudig worden doorgevoerd en daarmee wordt het collectieve en solidaire pensioenstelsel sluipenderwijs afgebroken.

Het is belangrijk dat de Kamer luistert naar het brede draagvlak van werknemers en werkgevers, dat pleit voor onderbrenging van deze nettolijfrente als nettopensioenregeling ook onder de tweede pijler, naast de derde pijler. De primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor een pensioen ligt bij werknemers en werkgevers. De grondgedachte van de Pensioenwet is het borgen dat de beoogde doelstellingen van partijen bij het sluiten van pensioencontracten voor iedere werknemer kunnen worden gerealiseerd. Door een deel van de arbeidsvoorwaarde pensioen uit de arbeidsvoorwaardelijke sfeer te halen, wordt getornd aan deze grondgedachte van de Pensioenwet en laat het kabinet zijn beschermingsfunctie om voor iedereen een goede oudedagsvoorziening te bieden, varen.

In de derde pijler kent men een selectie op verschillende gronden, omdat marktpartijen zoals banken en verzekeraars op grond van de Wet Medische Keuringen mensen kunnen uitzonderen van een regeling. Hierdoor is het straks niet langer voor iedereen mogelijk om aanvullend een pensioen op te bouwen, al impliceert het kabinet het tegenovergestelde.

 bron:MHP

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: