25 juli, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningVerlenging Tijdelijke Voorziening

Verlenging Tijdelijke Voorziening
V

Per 1 februari 2015 is de Tijdelijke Voorziening bij intrekking van de VGB vanwege onvoldoende gegevens over de partner, ingevoerd. Alle militaire en de meeste burgerfuncties bij Defensie zijn vertrouwensfuncties waarvoor een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig is.

Zoals eerder bericht, kan de VGB worden ingetrokken wanneer uw partner in de afgelopen vijf jaar gedurende drie maanden of langer in het buitenland verbleef en over deze periode geen gegevens te verkrijgen zijn. Intrekking van de VGB leidt in de regel tot ontslag. De Tijdelijke Voorziening kan ontslag voorkomen en biedt medewerkers de mogelijkheid gedurende maximaal vijf jaar vervangende werkzaamheden te verrichten, waarvoor geen VGB nodig is. Volgens de laatste berichtgeving kon tot 1 september 2015 een beroep worden gedaan op de Tijdelijke Voorziening (zie intranet). Echter, inmiddels is gebleken dat er behoefte bestaat om de termijn te verlengen, waarbinnen medewerkers zich kunnen melden om een beroep te doen op de Tijdelijke Voorziening. Daarom heeft de secretaris-generaal recent besloten om deze termijn te verlengen tot 1 februari 2016.

Beroep doen op Tijdelijke Voorziening
Het is tot 1 februari 2016 mogelijk een beroep te doen op de Tijdelijke Voorziening. De voorwaarden leest u in de SG-Aanwijzing over de Tijdelijke Voorziening. In die aanwijzing, en in de Kamerbrief vindt u meer informatie over de Tijdelijke Voorziening. Om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Voorziening dient u een verzoek in bij de commandant of het hoofd van uw defensieonderdeel.

bron Ministerie van Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: