14 april, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningLiefde mag toch een beetje blind maken

Liefde mag toch een beetje blind maken
L

Defensie komt met een maatwerkoplossing voor defensiemedewerkers van wie de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) recent is ingetrokken of dreigt te worden ingetrokken. Het gaat hierbij om langdurig buitenlands verblijf van de partner van betrokkene. Dit speelt bij landen waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Het betreft medewerkers die zich bij het aangaan van een relatie mogelijk onvoldoende bewust waren van het partnerbeleid van Defensie. Dit heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer gemeld.

Op grond van de Wet Veiligheidsonderzoeken kunnen functies aangemerkt worden als vertrouwensfuncties als de mogelijkheid bestaat dat de nationale veiligheid kan worden geschaad. Alle militaire en de meeste burgerfuncties bij Defensie zijn aangewezen als vertrouwensfuncties. En voor het vervullen daarvan heeft de medewerker een VGB nodig. De minister wil niet tornen aan deze wet en de daaruit voortvloeiende Beleidsregel Veiligheidsonderzoeken Defensie. Ondanks dat sprake kan zijn van een lang dienstverband, een goede staat van dienst en onbesproken gedrag, weegt de nationale veiligheid zwaarder dan een individueel belang. Afgelopen jaar is dit beleid meerdere malen onder de aandacht van het personeel gebracht.

De kern van de maatwerkoplossing is dat de defensiemedewerker, na intrekking van de VGB wegens langdurig buitenlands verblijf van de partner, voor een periode van maximaal vijf jaar werkzaamheden kan gaan uitvoeren binnen het eigen defensieonderdeel. Dit geldt voor werkzaamheden waarvoor geen VGB vereist is en waarbij dus geen vertrouwensfunctie kan worden vervuld. Betrokkene zal dan ook voor die periode uit de eigen vertrouwensfunctie worden ontheven. Het beleid is dat binnen deze vijf jaar de gegevens van de partner inzichtelijk zouden moeten zijn. Na afloop van deze periode kan betrokken defensiemedewerker weer in aanmerking komen voor een VGB en daarmee ook voor een vertrouwensfunctie. Dit is echter geen automatisme want een positieve uitkomst van het veiligheidsonderzoek is nog steeds noodzakelijk.

Het aantal medewerkers dat een beroep kan doen op deze regeling is relatief gering. Uit onderzoek is gebleken dat op dit moment ongeveer 35 medewerkers te maken hebben met intrekking van de VGB in verband met onvoldoende gegevens over de partner. Het gaat om militairen die een relatie hebben met iemand uit een land waarmee Nederland geen inlichtingensamenwerking heeft. Het zou in ieder geval gaan om partners uit o.a. Turkije, Marokko, Indonesië, Rusland, Colombia, Venezuela, Zambia, Ghana, Burundi, Servië, Wit-Rusland en Moldavië. Zij werden door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) beoordeeld als mogelijk veiligheidsrisico en krijgen daardoor geen VGB (meer).

Defensie zal het personeel intensief gaan voorlichten over deze regeling. In deze voorlichting zal ook aandacht worden gegeven aan de ruime definitie van het begrip ‘partner’ dat bij de veiligheidsonderzoeken wordt gehanteerd. Onder ‘partner’ wordt namelijk verstaan “hij of zij waarmee de defensiemedewerker een affectieve relatie heeft”. Het gaat dus niet alleen om de geregistreerde partner, de partner met wie men is gehuwd of samenwoont.

Bron: Tweede Kamer
NU.nl

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: