21 juni, 2024
Onze vakbondIs uw pensioen goed geregeld?

Is uw pensioen goed geregeld?
I

Januari 2013 is het zover, dan stijgt de AOW-leeftijd met één maand. In 2014 en 2015 weer met één maand. De jaren erna met twee en nog eens later met drie maanden per jaar. Waardoor de AOW-leeftijd op 1 januari 2019 op 66 jaar ligt en op 1 januari 2023 op 67 jaar Maar hoe verloopt de opbouw nu precies.

Als gevolg van deze verhoging van de AOW leeftijd kan er een inkomensgat ontstaan na het behalen van uw 65ste levensjaar omdat uw loon of uitkering is gestopt en de AOW nog niet ingaat. Tijdens het debat in de Eerste Kamer heeft men wel degelijk aandacht besteed aan dit probleem.Wel is duidelijk geworden dat een CAO bepaling waarin staat dat u eerder kunt stoppen met werken dan de nieuwe vastgestelde AOW datum, in beginsel leeftijdsdiscriminatie inhoudt. En als u dat wilt aanvechten voor de rechter, u uw gelijk zult krijgen. Ontslag eerder dan de AOW leeftijd kan alleen wanneer daar objectief gerechtvaardigde gronden voor zijn.

Nieuwe pensioenregeling

Hoe staat het met ODB leden die FLO of UGM genieten. De einddatum van de FLO voor militairen sluit aan op de begindatum van het militaire ouderdomspensioen. Met de huidige regelgeving ontstaat hier alleen een AOW gat.

De einddatum van het Militair Invaliditeits Pensioen (MIP) voor militairen vóór pensioendatum, die sinds de recente ophoging van de AOW-datum van de eerste dag van de maand tot de dag van 65 jaar worden, ook op die laatste dag ligt, sluit aan op de begindatum van het MIP ná pensioendatum. Hier ontstaat een AOW en een pensioengat.

De einddatum in het SBK 2004 is voor militairen gesteld op de dag van 65 jaar worden en voor burgerambtenaren op de eerste dag van de maand van 65 jaar worden. Ook hier ontstaat een pensioengat.

De einddatum in het SBK 2012 is flexibel in die zin dat deze doorloopt tot de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd. Hier is alleen een AOW gat mogelijk.

De AOW leeftijdsverhoging is door de politiek geaccepteerd die schuiven deze brei door naar de pensioenfondsen want die moeten ook deze leeftijden aanpassen. Bij het ABP is echter nog niets bekend. Ook binnen Defensie heeft men geen enkel idee over de vorm waarin deze materie gekneed moet worden.
De ODB blijft zich verzetten tegen de voorgestelde wijze van de leeftijdsophoging. De regeling is onduidelijk en er kunnen teveel fouten worden gemaakt in de berekeningen van de toekomstige pensioenen. Politici wuiven de protesten weg……..zij hebben zeker een andere regeling.

Arag Banner
Vorig artikel
Volgend artikel
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: