17 juli, 2024
Onze vakbondInventarisatie chroomhoudende verf

Inventarisatie chroomhoudende verf
I

Defensiepersoneel dat werkt(e) met chroomhoudende verf kan dat melden bij zijn leidinggevende via Defensieformulier (DFE)050. Zo weet de organisatie wie, waar met welke gevaarlijke stoffen in aanraking is geweest. Het formulier wordt opgeslagen in het personeelsdossier.

Omdat het soms moeilijk zoeken is naar het juiste formulier, wordt hier de link gegeven naar het betrokken Defensieformulier (DFE)050.

Als je betrokken wilt worden bij het onderzoek?
Meld je dan aan bij het informatiepunt van het Centrum voor Arbeidsverhouding Overheidspersoneel (CAOP) op mailadres infoc6@caop.nl. Die geeft de namen door aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat onderzoek doet naar de blootstelling aan chroom-6 en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Het CAOP verstuurt ook nieuwsbrieven over de voortgang van het onderzoek.

Contactpersoon: Nieuwsdienst MCD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: