23 juni, 2024
Onze vakbondInstemming centrales wijzigingen functie toewijzings proces

Instemming centrales wijzigingen functie toewijzings proces
I

De Centrales van Overheidspersoneel hebben in de  Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) ingestemd met een aanpassing van het functietoewijzingsproces. Met de nieuwe systematiek worden twee belangrijke punten weggenomen die leiden tot ongenoegen bij het personeel.

Recentelijk heeft Defensie in het overleg de vier Centrales een voorstel gedaan voor aanpassing van het functietoewijzingsproces en verlenging van de functieduur. Dit voorstel kon in eerste instantie niet rekenen op de steun van de Centrales. Na de op- en aanmerkingen van de zijde van de Centrales heeft Defensie besloten het oorspronkelijke voorstel op een aantal belangrijke punten aan te passen.

Functietoewijzing
In de nieuwe systematiek is voor militairen met een Flexibel Personeelssysteem (FPS) fase 1 en fase 2 aanstelling, tot de rang van sergeantmajoor/opperwachtmeester, resp. majoor/luitenant ter zee 1e klasse, de sollicitatie-eis los gelaten. Daarvoor in de plaats komt een systeem, waarbij de plaatsingsautoriteit de (vervolg)functies aanwijst. Belangrijkste reden hiervoor is dat de onderbouw het bestaande stelsel als omslachtig en weinig productief ervaart. Er ontstaat nu immers vaak een omvangrijk sollicitatieproces, met nauwelijks toegevoegde waarde.

Belangrijk voor de CMHF-sector Defensie en de overige Centrales is dat de militair in de onderbouw nog steeds sturing kan geven aan zijn of haar loopbaan. Zo blijft het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) een belangrijk middel om de eigen wensen kenbaar te maken. Ook het kenbaar maken van de eigen belangstelling door middel van een belangstellingsregistratieformulier blijft bijvoorbeeld bestaan.

Verlengen op functie
In hetzelfde overleg zijn Defensie en de Centrales het eens geworden over het wederom toestaan van het verlengen op functie, met maximaal twee maal één jaar verlenging. De mogelijkheid om te verlengen was tijdelijk opgeschort in het kader van de reorganisaties, als gevolg van de Beleidsbrief van voormalig minister van defensie Hans Hillen (CDA).

De maatregelen moeten met ingang van 1 oktober 2014 hun beslag gaan krijgen.

De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt in het Georganiseerd Overleg de GOV|MHB, KVMO, KVNRO, NOV & ODB.

Bron: Prodef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: