24 mei, 2024
Onze vakbondInfobijeenkomsten – Overleg ligt stil. Wat nu?

Infobijeenkomsten – Overleg ligt stil. Wat nu?
I

Op 9 februari vond de tweede informatiesessie plaats in Den Helder over het stilliggen van het arbeidsvoorwaardenoverleg . De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCODef) gaven uitleg over de knelpunten in het overleg met de Minister van Defensie en hoe het kon gebeuren dat dit overleg spaak is gelopen.

In de goed gevulde Multi Functionele Ruimte in gebouw ‘Albatros’ waren ongeveer 300 militairen en burgers van de marine bijeengekomen. Sprekers van de SCODef – Ambtenarencentrum (AC), Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen(CMHF) – gaven uitgebreid uitleg hoe het overleg tot op heden is verlopen, wat de verschillen – en in sommige gevallen overeenkomsten – zijn tussen de centrales en de Minister. Duidelijk werd dat deze kloof tussen beide partijen groot is en door beide kanten hier verschillend tegen aan wordt gekeken.

Na afloop van de uiteenzetting bestond gelegenheid voor het stellen van vragen. Duidelijk werd dat veel vraagstellers zich zorgen maakten dat veel personeel het niet meer ziet zitten om een carrière te zoeken bij Defensie. Na afloop konden de deelnemers een RODE KAART invullen als proteststem tegen het vastlopen van het overleg.

Commandant Zeestrijdkrachten Generaal Verkerk stelde eerder deze week in een kranteninterview dat hij naar aanleiding van deze impasse in het overleg een bericht heeft gestuurd aan het marinepersoneel: “Toen ik afgelopen donderdag hoorde dat de bonden de onderhandelingen over onze arbeidsvoorwaarden hadden stilgelegd, baalde ik. Ieder van u draagt bij aan een veiligere wereld door zich dag in, dag uit in te zetten voor de veiligheid van Nederland en haar bondgenoten”. Als tegenprestatie van de werkgever zouden daar behoorlijke arbeidsvoorwaarden, duidelijkheid over loonontwikkeling, duidelijkheid over de diensteinde regeling en perspectief op loopbaangebied tegenover moeten staan.

Meer informatie is te vinden op www.defensiepersoneelinactie.nl

Bron: Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: