14 april, 2024
Onze vakbondHuis voor Klokkenluiders van start!

Huis voor Klokkenluiders van start!
H

Op maandag 4 juli wordt in Utrecht het Huis voor Klokkenluiders geopend. Het Huis voor Klokkenluiders zal werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang kunnen adviseren. Ook zal het Huis onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, worden wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de interne meldregeling. Het is daarom verstandig om de ondernemingsraad hier in een vroeg stadium bij te betrekken.

De afgelopen jaren zijn veel zaken in de publiciteit geweest van werknemers die via het werk te maken kregen met een misstand met een maatschappelijk belang. Vaak kwamen zij in de problemen omdat zij de misstand naar buiten brachten.

Dit was aanleiding voor de Tweede Kamer om te komen tot een wet Huis voor Klokkenluiders, die de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbetert. Middels een initiatiefwet van Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) heeft vorig jaar de Tweede Kamer en later de Eerste Kamer besloten om tot oprichting van het huis over te gaan.

bron VCP
afbeelding ODB logo (R)

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: