24 februari, 2024
Onze vakbondHoezo besparen?

Hoezo besparen?
H

Het ICT-programma Speer (Strategic Process and Enabled Reengineering) gaat het ministerie van Defensie zo’n negenhonderd miljoen euro kosten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de huidige 481 miljoen euro die het ministerie hiervoor heeft vrijgemaakt. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. Ook moet Defensie veel meer werk maken van de voortgang ervan, want hoe langer wordt gewacht, hoe langer het duurt voor de voordelen van het nieuwe systeem kunnen worden benut. Defensie rechtvaardigt de hoge kosten voor Speer tot nu toe altijd omdat met de invoering ervan grote besparingen zouden zijn te behalen.

Planning
Het project Speer is een van de grootste en langstlopende ICT-projecten van de rijksoverheid. In mei 2000 startte het ministerie van Defensie een aanbesteding voor de levering van materieel-logistieke programmatuur (zogeheten software voor ERP: Enterprise Resource Planning) en het onderhoud daarop. Alle krijgsmachtdelen stappen over op dit ICT-systeem dat op SAP is gebaseerd. Ook werden er aanbestedingen uitgeschreven voor advies-, implementatie- en migratiepartners. Het project liep de afgelopen jaren diverse malen vertraging op. Afronding ervan, er zijn wel al delen in gebruik, staat nu gepland voor medio 2015 (was oorspronkelijk 2012). Daarbij gaat het om de basisfunctionaliteit.

Volgens Defensie liggen de kosten voor Speer inmiddels op 481 miljoen euro (was in 2004 165 miljoen euro, exclusief twintig miljoen euro licentiekosten). De Algemene Rekenkamer schat in dat de totale kosten tot halverwege 2013 ongeveer 650 miljoen euro bedragen. Voor het afronden van het implementatietraject en de noodzakelijke doorontwikkeling is naar schatting van de Algemene Rekenkamer nog eens 250 miljoen euro nodig.

Complex
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert laat in een reactie weten zich niet te herkennen in deze bedragen. Zij beroept zich op het feit dat het ICT-project van voor 2008 stamt. Voor het inzichtelijk maken van de integrale kosten geldt volgens de minister pas vanaf 2008 het Rapportagemodel voor grote ICT-projecten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Algemene Rekenkamer vindt dat dit argument anno 2014 moeilijk vol te houden is, zeker gezien de herijking van het project in 2010 en de nog komende periode van doorontwikkeling. Hennis wil het ERP-systeem in 2015 volledig operationeel hebben, maar dat duurt volgens de Rekenkamer te lang. De minister moet met een scherpere deadline komen, aldus de Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer heeft Speer de afgelopen jaren zeer kritisch gevolgd. In december 2012 stelde de rekenkamer nog dat de reorganisatie bij de krijgsmacht en de verschillende verbeterplannen voor beheerzaken in toenemende mate op gespannen voet staan met een succesvolle invoering van het ERP-project Speer. Ook het verregaande ICT-uitbestedingstraject dat Defensie heeft opgestart, maakt de zaak extra complex. Een onderdeel daarvan is een perceel voor het uitbesteden aan de markt van het functioneel beheer en applicatie-onderhoud.

Bron:     Ministerie van Defensie
computable.nl

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: