19 april, 2024
Onze vakbondHoe werkt de CMHF-Sector Defensie in het arbeids voorwaarden overleg?

Hoe werkt de CMHF-Sector Defensie in het arbeids voorwaarden overleg?
H

Het arbeidsvoorwaardenoverleg vangt aan met het uitwisselen van de inzetbrieven. In principe heeft elke Centrale zijn eigen inzetbrief met daarin de wensen/eisen voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor het opstellen hiervan heeft elke Centrale zijn eigen methodes. Nadat de Centrales ieder hun eigen inzet hebben bepaald, komen ze bijeen om te bezien of kan worden gekomen tot een gezamenlijke inzetbrief: de inzetbrief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie (SCOD).

De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt de GOV|MHB, KVMO, KVNRO, NOV en ODB in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Binnen de CMHF-sector Defensie geschiedt het opstellen van de inzetbrief door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg. De sectie Georganiseerd Overleg houdt continu bij welke wensen er bij de achterban leven. Vlak voor het samenstellen van de inzetbrief worden de verschillende aangesloten vakbonden gevraagd om (specifieke) input te leveren. Uit alle input wordt een concept inzetbrief geformuleerd die ter beoordeling wordt voorgelegd aan het Sector Bestuur. Hierbij worden de (evt.) keuzes en de prioritering van de verschillende wensen/eisen door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg toegelicht. Na accordering door het Sector Bestuur wordt de inzetbrief definitief. Op basis van de definitieve inzetbrief overlegt het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg met de vertegenwoordigers van de andere Centrales om te komen tot een gezamenlijke inzetbrief.

Voor de CMHF-sector Defensie nemen de duovoorzitter primair verantwoordelijk voor de belangenbehartiging en het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg deel aan dit gesprek.

De CMHF-sector Defensie laat de verschillende aangesloten vakbonden bijeenkomsten beleggen voor hun leden. Tijdens deze bijeenkomsten (ALV) wordt het onderhandelaarsakkoord door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg toegelicht. Na afloop van alle bijeenkomsten wordt alle leden gevraagd of zij wel of niet kunnen instemmen met het behaalde resultaat.

Bron: PRODEF René Pieters

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: