23 juli, 2024
Onze vakbondHet Cafetariamodel

Het Cafetariamodel
H

Met een Cafetariamodel kunt u als defensiemedewerker gebruikmaken van een cafetariaregeling. Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij dit geniet (keuzeloon) Deze regeling is afgesloten met het ministerie van Financiën (belastingen) en geldt voor al het personeel werkzaam bij dat bedrijf in dit geval Defensie. Wat zegt de belastingdienst hierover.

Geen gegarandeerd loon
De werknemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning in natura of een onbelaste vergoeding in de plaats van loon in geld. Het keuzeloon is geen gegarandeerd loon, omdat u pas aan het eind van het jaar weet waarvoor de werknemer het heeft gebruikt. Keuzeloon hoort daarom niet bij het loon over een maand (zie paragraaf 19.2.1).

Vakbondscontributie
Een voorbeeld van een cafetariaregeling is een individueel keuzebudget (IKB). Bij een IKB krijgt een werknemer een bepaald budget. De werknemer kan vervolgens kiezen hoe en wanneer hij dat budget wil genieten. Hij kan het bijvoorbeeld als loon door u laten uitbetalen of kiezen voor extra verlof, voor een (gericht vrijgestelde) opleiding, voor een dertiende-maand-uitkering of voor loon dat u als eindheffingsloon aanwijst (bijvoorbeeld vakbondscontributie van de ODB).

Dido
Via DIDO Selfservice, zichtbaar als ‘Uitruil vakbondscontributie’, kan dit jaar vakbondscontributie als doel aan het cafetariamodel toevoegen.  Je kunt de aanvraag voor het indienen van deze belastingvrije vergoeding alleen uitruilen met het brutosalaris. Daarna wordt hetzelfde gedeclareerde bedrag netto uitgekeerd bij de betaling van je salaris.

Stappenplan

Bron: Inspecteur van de belastingen / ODB
Foto: Wikipedia / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: