16 april, 2024
Onze vakbondHerdenking Slag in de Javazee

Herdenking Slag in de Javazee
H

Maandag 27 februari was een afvaardiging (Erik Jurriëns en Erik Nuninga) van de ODB aanwezig bij de 70e herdenking van de slag in de Javazee in de Kloosterkerk in Den Haag.

Met de Slag in de Javazee (27 en 28 februari 1942) probeerde het internationale vlootverband van Nederlandse Australische, Engelse en Amerikaanse schepen onder leiding van schout-bij-nacht Karel Doorman een Japanse invasie op Java tegen te houden.

Naast de herdenking van de Zeeslag werd er ook stil gestaan  bij de vele honderden die sneuvelden in de drie maanden tijd die Japan nodig had om Nederlands-Indië onder de voet te lopen. Bij deze strijd verloren ruim 1600 Nederlandse en 1200 geallieerden marinemensen het leven en werden er bijna 4000 krijgsgevangen gemaakt.

ZKH de Prins Willem Alexander vertegenwoordigde Hare Majesteit de Koningin bij deze herdenking die naar aanleiding van de gezondheidssituatie van haar zoon ZKH Prins Friso zondag weer terugvloog naar Oostenrijk. In het welkomstwoord betuigde de voorzitter van het Karel Doormanfonds de schout-bij-nacht bd  J.G.A. (Jaques) Brandt zijn medeleven uit aan de koninklijke familie inzake het noodlottige ongeval van Prins Friso. “We bidden voor zijn herstel. We wensen u en uw familie kracht en troost toe.”

Viceadmiraal M.J.M. (Matthieu) Borsboom de commandant zeestrijdkrachten wees in zijn toespraak op het overgeven van de bijzonderheden bij overgave van de wacht en dat de opkomende wacht altijd voortborduurt op de ervaringen van de afkomende wacht. Met andere woorden, de offers die gebracht zijn mogen niet vergeten worden, want vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend.

Daarna gaf de admiraal de opdracht om tot het slaan van acht glazen op de opgedoken en gerestaureerde scheepsbel van de Hr. Ms. De Ruyter (uit 1942) ten teken dat de wacht is overgegeven. De admiraal vertelde daarna dat het Joint Support Ship (JSS) dat momenteel in Roemenië in aanbouw is Karel Doorman zal heten en dat het vierde schip met deze naam vanaf 2014 de wereldzeeën gaat bevaren.

Na een korte toespraak van vlootpredikant J.W. (Wilco) Veltkamp die o.a. Doormans laatste brief citeerde herdacht dhr Hoogenboom die ten tijde van de Zeeslag matroos was aan boord Hr. Ms. De Ruyter zijn strijdmakkers. Korporaal  B (Barry) van Veen riep de aanwezigen op om hen blijvend te herdenken. Als laatste nam Theo Doorman zoon van de schout-bij-nacht Karel Doorman het woord en vertelde over zijn jeugdjaren en zijn vlucht naar Australië.

De 93 jarige(overlevende) M.G.J. van Zeeland plaatste samen met Isaäc Vaarzon Morel de achterkleinzoon van Karel Doorman een krans onder de vaandels. En na een minutenlange stilte volgde de taptoe waarna het Wilhelmus werd ingezet. De toespraken werden tijdens de herdenkingsdienst afgewisseld met muziek door de marinierskapel.

Redactie ODB

Wikipedia: Slag in de Javazee

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: