24 juli, 2024
Onze vakbondHerdenking 15 augustus 2011

Herdenking 15 augustus 2011
H

Op 15 augustus herdenkt Nederland dat Japan capituleerde voor de geallieerde strijdkrachten, waarmee in de Oost een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De herdenking dit jaar had als thema “vrijheid op straat”

De herdenking begon met het halfstok hijsen van de vlag. De trompetsignalen kwamen dit keer uit de geluidsinstallatie, omdat er geen tamboer beschikbaar was voor deze herdenking.

Zo’n tweehonderd genodigden en belangstellenden waren bij deze herdenking aanwezig. Hugo Houtgast, geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine noemde de jaarlijkse herdenking “De oorlog die door etterde, voor sommigen tot op de dag van vandaag”.

“De vrijheid kunnen we niet vaak genoeg herdenken. Op die manier eren wij diegene die ervoor gestreden hebben. En herdenken vandaag de fundamentele vrijheid te zijn wie je bent, en het recht om je leven zelf vorm te kunnen geven.

Na zijn toespraak volgde het Indisch Onze Vader, waarna een minuut stilte werd gehouden Waarna het Wilhelmus werd gespeeld. Na het volkslied nam Burgemeester Koen Schuiling het woord en sprak over afwezigheid van hulp en ondersteuning van de slachtoffers van deze oorlog aan de andere kant van de wereld. Hij besloot zijn toespraak met een gedicht van Boudewijn de Groot.

Ik zag mijn moeder achter glas
Als een kleine witte vlinder
Ik vroeg haar hoe het vroeger was
Toen zij nog een jonge moeder was
Nog door geen angst gehinderd
Aan het strand van Soerabaja
De koele tuinen van Bandoeng
Het geluid van de Perkoetoet
Maar zij zweeg
Liever had zij niet gezwegen
Maar zij zweeg voorgoed

De herdenking werd afgesloten met een kranslegging door een groot aantal organisaties Erik Jurriëns en Aad Splinter legden namens het bestuur en leden van de Onafhankelijke Defensiebond een bloemstuk bij het monument “Voor hen die vielen”

Bron Den Helder actueel (Ronald Boutkan)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: