Minister Hennis van Defensie is erop gebrand om een oplossing te vinden voor het AOW-gat van ruim 10.000 militairen. “Maar er is een beperkte ruimte binnen het budget”, zei Hennis bij het begin van de ministerraad.

Een evenredige compensatie voor de meer dan 10.000 militairen in de AOW-leeftijd kost 600 miljoen euro. Maar het ministerie van Defensie kampt ook met enorme tekorten door de vele bezuinigingen van die vanaf 2000 tot heden bij het ministerie worden uitgevoerd.

De rechter heeft de militairen en burgers  tot twee keer toe gelijk gegeven, dus het kabinet moet met een passende oplossing komen. Hennis: “Daarbij moet er een balans zijn tussen de actief dienende militairen en de mensen die de dienst al hebben verlaten.”

AOW-leeftijd
Eerder stoppen met werken is verplicht bij Defensie. Tot aan de leeftijd van 65 is er een speciale uitkering, daarna krijgen oud-militairen net als anderen AOW, meestal met een aanvullend pensioen.

Het ministerie van Defensie heeft voor het eigen personeel nooit maatregelen genomen toen de AOW-leeftijd omhoog ging in 2012 naar 67. Hierdoor krijgen zij na hun vijfenzestigste een half tot twee jaar lang geen AOW uitkering.

Afgelopen woensdag 26 oktober was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer waar de voormalig militairen, voormalig burger-defensieambteneren naast de centrales van overheidspersoneel hun verhaal konden doen. Volgende week woensdag 2 november debatteert (14:00) de Kamer met Hennis over een mogelijke oplossing.

Mening ODB
Hennis moet het AOW gat repareren. Vele oud militairen en burgers worden ‘gepakt’ in hun portemonnee, waarbij de financiële schade in de duizenden euro’s kan lopen. Sommige militairen zitten daardoor ver onder de bijstandsnorm. Er is maar één oplossing mogelijk het tekort 100% aanvullen vanuit Defensie. Het gaat per slot van rekening over een ‘afspraak’die met al deze mensen is gemaakt.

Dat Defensie krap bij kas zit is genoegzaam bekend…..maar dan moet de bewindsvrouwe de moed hebben meer geld te vragen, zowel voor haar departement als haar mensen. Je zou bijna denken dat zij alweer de actief dienende militairen wil uitspelen tegen de post-actieven.

Bron: NOS/ministerraad

KlussenKlussen
Vorig artikelCafetaria regeling – Een Tussenstand
Volgend artikelCAO Overleg Hervat

10 REACTIES

 1. Ik ben bang dat de bonden artikel 39a van de amar gaan uitruilen tegen het repareren van het AOW gat door defensie. De groep die daar onder valt is beperkt en hun tegen geluid dus ook. Makkelijk uitruil middel dus voor de onderhandelingen.
  Dat mensen in sommige gevallen uiteindelijk twaalf jaar of langer zullen gaan dienen dan wat hen beloofd is toen ze aangesteld werden is ‘jammer voor hen’. En ik verwacht dat de bobo’s (voor een groot gedeelte bestaand uit post actieven) er geen nacht minder om zullen slapen.

  • In het eerste deelresultaat d.d. 3 maart 2015 staat bij punt 4 “diensteinderegeling” het volgende geschreven: Partijen komen overeen dat in ieder geval de rechten van militairen die nu in het
   overgangsregime zitten zullen worden gerespecteerd. Deze groep gaat in
   principe ook over naar de nieuwe diensteinderegeling. Deze groep heeft echter
   het recht om, op eigen verzoek, onder de huidige diensteinderegeling te blijven
   vallen.
   Ik ga over 10 maanden met FLO en zal gebruik maken van de huidige diensteinderegeling; ben wel benieuwd wat de financiële gevolgen zijn.
   Op 25 april 1977 werd op mijn eerste dag in dienst verteld dat “de dienst” vol zit met elementen van verrassing, Er is sinds die tijd dus niets veranderd. Helaas voor mij kwam de cursus “omgaan met teleurstellingen” te vervallen…

   • Ik ken het eerste deelakkoord. Ook ik heb de oorspronkelijke tekst voorhanden. Ik vertrouw de baas echter net zo ver ik hem(/haar) kan gooien. Want exact WAT zijn onze rechten? Tegen de bepaalde tijd ‘er uit’? of Er uit met 73% of er uit met 73% en anti cumulatie? of er uit op de beloofde datum met 35% of max 5 jaar FLO uitkering? Allemaal parameters die de minister nog wel eens als onderhandelings fiche zou willen gebruiken. En dan de ruggengraat van de bonden die onze belangen behartigen…….

    Laat ik zeggen. De bonden hebben maximaal zitten snurken rondom de WUL. Ik hoop dat ze nu, (Juist nu) alert blijven en voor onze belangen gaan.

 2. Helemaal goed Raymond dit kabinet is niet te vertrouwen eerst maar eens zien of de overleggers er wat uit kunnen slepen klein lijstje van noden
  1. WUL restgedeelte repareren
  2. AOW gat 100% dichten
  3. 1.7% salarisverhoging kreeg de pliesie er ook bij
  4. eindejaar gelijk trekken met de top bij defensie die wel 8,3% vangen
  5. onze mensen die in fase twee zitten en geen uitzicht hebben op een vaste baan poen geven of een goede
  gecertificeerde opleiding zodat ze kans maken op een vaste baan in de burgermaatschappij
  6. reservisten gelijktrekken in het dido systeem want nu vallen ze overal buiten dus meer rechten voor
  onze reservisten.
  7. Opleidingen certificeren zoals belooft in 2005 we zitten nog geeneens op de helft.
  8. toelagen verhogen voor mensen die die ook daadwerkelijk uitvoeren. Toelagen schrappen als mensen
  een functie niet meer uitvoeren.
  9. vrijheid om zelf een pensioenfonds te kiezen.
  10. Stop vriendjes politiek door een puntensysteem met bevorderingen in te voeren alleen in bezit van de benodigde punten krijg je een kras erbij. en poen.

 3. Raymond,
  In haar reactie schrijft ODB: “Je zou bijna denken dat zij alweer de actief dienende militairen wil uitspelen tegen de post-actieven”. Blijkbaar kent de ODB (en ik ga er van uit ook de andere bonden) haar pappenheimers; ik zou zwaar teleurgesteld zijn wanneer de groep bijna-FLO’ers door de bonden als wisselgeld zullen worden gebruikt.
  Vraag aan ODB: kan de tekst in het deelresultaat d.d. 3 maart 2015 – wat volgens mij ook ondertekend is – worden aangepast cq veranderd bij de vervolgonderhandelingen?
  Wat betreft de WUL: in de zomer van 2012 waarschuwde de AFMP op haar site voor de gevolgen voor militairen van de invoering WUL op 1 januari 2013. Bij de totstandkoming van deze wet hadden de bonden m.i geen aandeel; het verhaal gaat dat één persoon (een Luitenant-Generaal) niet goed had opgelet…(wat ik moeilijk kan geloven).

  • Paul,

   Ook ik ben zeer benieuwd wat de ODB’s reactie is op jouw vraag.

   (off topic mode on)
   Mijn mening over de bonden en de WUL is dat er inderdaad in een vroeg stadium bij de bonden bekend was dat de WUL een negatief effect zou gaan hebben voor militairen. Maar dat dit niet assertief genoeg gecommuniceerd is in de richting van het ministerie, of voor mijn part de kranten. Waardoor de minister in de val liep en voor een voldongen feit kwam te staan. Achteraf kijk je een paard in de kont, maar voor mij hebben de bonden hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik wil echt geen discussie oprakelen hier. Maar het zou mi de bonden sieren als ze hier een hand in eigen boezem zouden steken.
   (off topic mode off)

  • Beste Paul

   Een tekst aanpassen om het deelakkoord aan te passen kan alleen als de bonden het onderwerp weer op tafel brengen. Zoals je weet was de ODB tegen en wel om twee redenen. Echter een meerderheid binnen de vakcentrale was voor. De ODB gaat zeker niet akkoord dat actief personeel en PA personeel tegen elkaar wordt uitgespeeld….alhoewel dit kabinet dit wil.

   De bonden hadden geen aandeel omdat het kabinet Rutte I ervan uitging dat het voor niemand nadelig zou zijn. Toen er alarmsignalen werden gegeven vanuit de bonden tijdens de invoering onder Rutte II (oa de ODB) kwam de reactie erg laat op gang door een aantal toevalligheden.
   toevallig een nieuwe SG.
   toevallig een nieuwe HDP (vd Water).
   toevallig een nieuwe Minister van defensie.
   toevallig een nieuwe staatssecretaris van financiën dhr Weekers (VVD).
   toevallig geen staatssecretaris meer voor defensie.

 4. Ik lees net dat de minister het AOW gat wil betalen uit de arbeidsvoorwaarden. Ik ben benieuwd of dat betekend dat er voor de rest van de CAO geen geld meer is??

 5. Het merendeel van de FLO’ers wil geen 100% AOW-gat gedicht. Zij willen verlenging van het UGM tot aan AOW!

Reacties zijn gesloten.