30 november, 2022
Onze vakbondHennis en Vrije Val Defensie

Hennis en Vrije Val Defensie
H

Defensie laat haar medewerkers weer in de vrieskou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is gisteren 19 januari tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen.

De Centrales van Overheidspersoneel en de Minister van Defensie hebben de voorbije maanden langdurig en veelvuldig met elkaar onderhandeld om voor het defensiepersoneel te komen tot een definitief arbeidsvoorwaardenakkoord, in de volksmond ook wel CAO genoemd. Deze onderhandelingen volgden op een periode waarin beiden de mogelijkheden om tot een resultaat te komen gezamenlijk hebben verkend.

Vorig jaar al werd duidelijk dat sprake was van een moeizaam proces. In een ultieme poging om deze week helderheid te kunnen bieden en daarmee recente effecten op de loonstrook te pareren is met name vorige week intensief met elkaar gesproken. Gisteren, 19 januari 2017, werd echter duidelijk dat alle pogingen van de centrales ten spijt om op constructieve wijze tot een vergelijk te komen zijn mislukt. Simpel gesteld, het arbeidsvoorwaardenoverleg is vastgelopen.

Tijdens onderhandelingen moet gezocht worden naar een evenwicht tussen de wensen van de Centrales van Overheidspersoneel en Defensie met het uiteindelijke doel een balans te vinden.

In de vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden konden de centrales echter niet anders dan vaststellen dat de kloof tussen de verlangens van de Centrales van Overheidspersoneel en Defensie onoverbrugbaar groot was.

In april 2015 is een arbeidsvoorwaarden deelakkoord tot stand gekomen met daarin belangrijke thema’s als het diensteindestelsel, de doorontwikkeling van het flexibel personeelsbeleid, de aanpassing van het pensioen- en bezoldigingsstelsel en niet te vergeten de loonontwikkeling. Deze thema’s zouden tijdens de onderhandelingen nader ingevuld worden. Op meerdere aspecten bleek dit niet haalbaar.

Volgende week, de exacte datum is nog niet bekend, zal een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) worden gehouden. Wij verwachten in het SOD geen verrassingen – het zou immers uiterst merkwaardig zijn dat Defensie gisteren nog aangaf dat zij op geen enkele wijze in de buurt kan komen van de in onze ogen gerechtvaardigde wensen en daar volgende week op terugkomt – zodat in deze vergadering formeel kan worden vastgesteld dat het overleg mislukt is.

Na het SOD van dinsdag aanstaande zullen wij u nader informeren.

Bron CMHF/Niels van Woensel

 

 

 

3 REACTIES

  1. Teleurgesteld en gefrustreerd, maar niet onverwacht – immers: verkiezingen! Ik ga er van uit dat de bonden hun best hebben gedaan. Toch nieuwsgierig naar een klein beetje transparantie: wat was de wens van de bonden en wat was het aanbod van defensie?

  2. wat wij allemaal al verwacht hadden is wederom gebeurd. voorlopig geen zicht op een akkoord en dat terwijl de vorige (deel)cao al verlopen is. Hoelang zal het nu weer duren en wordt het personeel wederom niet voor volledig aangezien door de werkgever? Personeel het belangrijkste instrument van de werkgever maar waar blijkt dat uit?

  3. Bij mij 50,00 minder op de loonstrook van januari, maar ik hoor zelfs bedragen van boven de 100,00.

    SCHANDALIG!!!!

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd: