25 september, 2022
Onze vakbondHartenkreet Aan De Koning

Hartenkreet Aan De Koning
H

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond heeft in haar bijeenkomst van 4 november jl. het Hoofdbestuur opdracht gegeven een open brief te sturen aan de Koning waarin aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van het AOW-gat voor (gewezen) militairen.

Tijdens deze ALV hebben leden hun verontrusting uitgesproken en middels een korte voordracht aandacht gevraagd voor dit bloedhete hangijzer.

“Niet alleen ik maar velen met mij – zowel de actieve als mede de post-actieve militair (UGM/FLO’er) – maken zich zorgen over het AOW-gat, maar nog meer over de tweedeling die dreigt te ontstaan tussen beide groepen als gevolg van het dichten van het AOW-gat.”

Doordat de militair die met FLO gaat bij het bereiken van het 65e levensjaar wel in aanmerking komt voor zijn/haar pensioen maar (nog) niet voor een AOW-uitkering, ontstaat het AOW-gat. Bij andere departementen binnen de Rijksoverheid (bijvoorbeeld voor de politie) bestaat een vergelijkbare situatie, maar is dit gat wél gedicht. DUS HET KAN!!

“Van de week hebben wij gezien hoe men in Den Haag acteert. Niet alleen onze minister van Defensie maar ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher en de staatssecretaris van Financiën Wiebes. Men kan niets doen vanwege wetgeving???
Wie is de wetgever in deze?”

Bij de ‘schaamteloze’ vertoning afgelopen 2 november bij een bijeenkomst in de Tweede Kamer werd klip en klaar duidelijk dat 1) Defensie niet de middelen heeft dit gat te repareren, 2) de belastingboete voor Defensie i.v.m. vervroegd pensioen gewoon blijft bestaan en 3) zowel Sociale (?) Zaken en Werkgelegenheid als Financiën MinDef totaal niet tegemoet wilden komen en geen duimbreed toegaven: “wij houden vast aan de wet”!

“Vele ODB-leden met mij voelen zich door deze regering  – in het bijzonder door Defensie – in de steek gelaten. Door toedoen van diezelfde regering wordt een AOW-gat gecreëerd door ondoordachte en incomplete wetgeving. Bovendien worden eerder gemaakte afspraken geschonden.”

Defensie mag het dus zelf allemaal ophoesten en het lijkt op een manier te gaan gebeuren die totaal niet lekker ligt: het AOW-gat van de FLO’ers gaat mogelijk worden gedicht uit de arbeidsvoorwaardenpot van actief-dienende militairen!!

Het is wereldvreemd dat volgens de wet het ene ministerie (Defensie) personeel met vervroegd pensioen stuurt, terwijl een ander ministerie (Financiën) de eerste hiervoor volgens de wet beboet!!

“Dan blijken de woorden van wijlen generaal Spoor een waarheid als een koe!”

“Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat,
als hoge nood en bittere strijd ons wacht.
De nood voorbij het land in vredestaat,
Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht.”

De blauwe delen van de tekst zijn verwerkt in een open brief aan de Koning.

“Wij beschermen de regering en de democratie, maar wie beschermt ons (militairen en leden van de ODB) nu?”

Bron: ALV ODB 4 november/redactie
Foto: Koninklijk Huis

32 REACTIES

 1. En zo gaat het hier, de regering verschuilt zich achter wetten en regels. Het meest oneerlijke is dat de militair geen keuze heeft, dezelfde ministeries sluiten een langer dienstverband uit. al zouden ze willen maar meer of kunnen werken , is die mogelijkheid bij voorbaat uitgesloten.
  En geeft hen nu blijkbaar het recht deze groep te laten bloeden voor een achterlijk beleid veroorzaakt door een ernstig tekort aan kennis bij de makers van deze wetten.
  Ik hoop dat onze Koning in deze een stem van betekenis krijgt.
  Het is een schande niet meer en niet minder.

 2. Dit hebben militairen afgelegd. De eed of gelofte.
  Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten, onderwerping aan de krijgstucht… Zo waarlijk helpe mij God almachtig..Of dat beloof ik.

  Nu rekenen wij op u majesteit.

 3. Sympathieke doch volkomen nutteloze actie. De koning gaat niet een uitspraak hierover doen. Verspilde moeite dus.

  • Jouw actie is echter nog meer nutteloos. Maar zelf denk je dat je de wereld echt een stukje hebt verbetert. Dit zet het onderwerp in ieder geval op de agenda, de minister wordt erover gevraagd en de politieke druk wordt opgevoerd. Zeer zinvol lijkt me.

 4. Ja Raymond, je kunt ook net als het VBM proberen de mensen die in ieder geval iets doen af te zeiken.
  Als je naar het bredere plaatje kijkt, komt de situatie in ieder geval weer onder de aandacht van de politiek.
  En die moet toch beslissen; met of zonder koning.

  • @Droopy
   Beetje vreemd dat je vindt dat ik mensen afzeik als ik deze actie sympathiek maar volkomen nutteloos vind. En dat ik vind dat hun moeite verspild is.

   • Beste Raymond,
    Dat was niet aan jouw adres gericht.
    Iedereen heeft het recht op een eigen mening. maar de manier waarop gereageerd is op de site van FLO voor militairen vind ik buiten alle proporties.
    En met wat voor reden?
    Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde.

 5. Met verbazing zit ik de site van Militairen met FLO te lezen.
  Het gaat er volgens mij om dat het doel bereikt wordt.
  Er zitten daar een stel hysterische lui stennis te trappen om niks.
  Of gaat het bij die lui er alleen dat de VBM politiek punten scoort?
  Misschien weten al die schreeuwers niet dat de ODB als eerste jaren geleden het AOW-gat ter sprake heeft gebracht. Omdat de ODB toen nog een kleine bond was is het toen niet opgepakt.
  En laten we wel wezen; de “grote bonden” hebben jaren geleden dit laten gebeuren en in plaats van het zelf te repareren, proberen ze nu een onafhankelijke bond de mond te snoeren met een hoop heisa.
  En meneer Loek v.d.Heuvel: Schrijf die brief naar de premier!!! Maar bent u niet een beetje te laat? Woensdag wordt er beslist.

 6. Goede en originele actie ODB. Eindelijk een bond met ballen. Denk dat de overige bonden hier nooit aan gedacht hebben. Top

 7. Zou het effect hebben ODB. De politici gaan toch hun eigen weg volgen, hoop doet leven. Maar is het niet zo dat het hele AOW gedoe is ontstaan door de vakbonden die in 2012 hebben liggen snurken en daardoor een AOW probleem hebben geschapen en het WUL debacle. Dus jullie hebben helaas ook niet je best gedaan of heb ik het mis?

  • Beste Gerard

   De vakbonden hebben behoorlijke steken laten vallen in het AOW verhaal en de WUL. In 2012 werden veel te gemakkelijk (financiële) zaken in gang gezet waardoor velen zijn of worden getroffen. In dat jaar kwam er een nieuwe minister (geen staatssecretaris meer) een nieuwe SG en een Nieuwe HDP een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De gevolgen zien we dus nu, verschillende wetten door verschillende ministeries, de één beboet de ander (werkgever) en de bonden proberen wetten bij andere ministeries te veranderen op de tafel van Defensie….weer ongelukkig.
   De ALV wil beslist niet dat arbeidsvoorwaardengeld wat het actief dienend personeel…..moet krijgen gebruikt gaat worden om het AOW gat te dichten. Probleem is echter dat Defensie die kant wel opgaat, immers zij wil de uitspraak van de rechter erkennen maar dan gaat dat ten koste van weer een andere groep. Dit steevast tegen elkaar uitspelen van groepen met ieder zijn belangen vindt de ALV van de ODB verwerpelijk gedrag.
   Politici gaan inderdaad hun eigen gang, echter de ALV is van mening dat de zaken opgeschud dienen te worden en dat dit overleg niet op één maar op drie tafels gevoerd moet worden (Financiën, Sociale zaken en Werkgelegenheid en Defensie).
   In 2012 was de ODB nog niet toegetreden tot een van de vakcentrales.

 8. Mag je zo’n bief wel schrijven. De Koning heeft helemaal niets in te brengen hij mag lintjes knippen en meer niet.

 9. Een echte ODB actie snel origineel en scherp. Zet veel mensen aan het denken. Waren jullie vroeger lid van de VVDM?

 10. Ik weet wel hoe dat komt, de politie manifesteert en domstreert met man en macht, meer dan 3500 man liepen op 8 april in den haag. Weet je met hoeveel mensen wij daar waren om op te komen voor onze cao? Misschien moeten onze bonden een keer de koppen bij elkaar steken ipv de koppen in hef zand!

  • Wat jij zegt Keulemans A!
   De minister is meester in de verdeel en heers tactiek. kijk naar vorig jaar waar de ‘kleine vakcentrales’ met hun nummerieke meerderheid (3) de andere vakcentrale (met de meeste leden) buiten spel werden gezet.
   http://noventas.mobi/index.php/tag/arbeidsvoorwaarden-defensie/page/3/
   Het gaat mij nu hier niet om welke bond of zelfs welke centrale nu meer of minder gelijk heeft. Het gaat mij om dat wij als militair, burgermedewerker, FLO’er of wachtgelder gebaat zijn bij bonden die NAAST ELKAAR STAAN in plaats van tegenover. Die zich niet door de minister uit elkaar laat spelen.

   Want laten we wel wezen, het belang van die bonden zijn wij!

  • Beste Hans

   De brief namens de Algemene Ledenvergadering is vorige week vrijdag verzonden. Wij zijn van mening om alleen de spreek en schrijftekst te publiceren die op de ALV is gezegd en ingediend door de aanwezigen. Wij zijn van mening dat de daadwerkelijke brief (waarvan overigens de strekking hetzelfde is) een zaak blijft tussen de leden van de ALV en ontvanger.

 11. Droopie wat is je echte naam?
  Wat een respectloze reactie! Jammer want als je wat meer had verdiept in deze materie. Had je begrepen wat er tot nu toe is bereikt door Loek. WAO staat nu op de kaart. Loek is de enige die alle eer toekomt.
  De bijdrage ODB is de afgelopen drie jaren onzichtbaar geweest. Deze stompzinnige actie is misschien ludiek voor de bühne maar gaat de niets wezenlijks bijdragen. Zich profileren ten kosten van anderen heet zoiets.

  • Hoi Rob

   respectloos wat is dat voor een vreemde opmerking. De ALV van een vereniging in dit geval van deze bond waarop je zit te posten heeft het volste recht dit te doen daar kan jij niets aan veranderen. Tenzij je lid wordt en zitting neemt in zo’n vergadering. Respectloos is jouw opmerking. Loek van den Heuvel is gewoon het VBM en als je daar aan mocht twijfelen kijk naar zijn laatste mailing. Daar wordt alleen de VBM genoemd, geen enkele andere bond. De bijdrage van de ODB is misschien wel groter als je denkt. Een bond mag zich profileren. Jij natuurlijk ook maar wel op de VBM site.

  • Beste Rob,

   Tja echte naam….
   Als je jezelf in de materie had verdiept, weet je dat het gat van de AOW is. Dat als iedereen niet gelijk op zijn achterste poten ging staan we allemaal hetzelfde willen en dat is dat gat dichten. Dat Loek zeker niet alle eer toekomt, maar heel veel mensen van de bonden al jaren bezig zijn. Alleen achter de schermen dat zie je dan weer niet.
   En het enige respectloze is de manier waarop Nico van Delft door het slijk is getrokken. Als iemand begaan is met het fameuze gat is hij het wel. Hij staat menigeen belangeloos bij en heeft dit zéker niet verdient.

 12. Dag allemaal.
  Als betrokken lid van de ODB wil ik ook graag e.e.a. melden.
  Niet alles ter zake doende echter wel de moeite waard van het vermelden (naar mijn mening).
  Na bijna 30 jaar lid te zijn geweest van een zeemacht vakbond en enige teleurstellingen verder kwam de dadendrang van de ODB mij ter ore.
  Van mijn toenmalige vakbond was het antwoord op mijn probleem (code 4 brief) “wij doen geen individuele belangenbehartiging, de minister heeft besloten dus leggen wij ons daar bij neer”.
  Lekker, daar kon ik wat mee.
  Enige tijd later verscheen de ODB in mijn militaire leven en daar kreeg ik wel antwoord op mijn vragen.
  Dus overgestapt naar de bond die niet alleen oplossingen zoekt binnen en buiten haar gelederen maar ook nog eens “out of the box” durft te denken.
  Dus na mijn diensttijd zet ik mij (met geringe mate, dat wel) in voor DE bond.

  Na enige jaren met stijgende verbijstering rond te hebben gekeken en geluisterd in de zgn. vakbondswereld wil ik ook graag wat kwijt.
  Deze wereld die van list en bedrog aan elkaar hangt en waar men nieuwkomers als de ODB angstvallig probeert te weren van het “strijdtoneel”, o.a. de overlegsector.
  Ik heb helaas met eigen ogen mogen aanschouwen dat er niet altijd op correcte wijze was / is omgegaan met eigendommen van de bond en bondsuitingen als het bondsblad verplaatst werden naar het ronde archief.
  Er werden pogingen ondernomen het werk van de bond te verstoren (niet succesvol overigens) en te voorkomen dat zij opkwam voor de rechten van haar leden.
  De bond “voor en door militairen” signaleert (opkomende) problemen vroegtijdig en gaat daar mee aan de slag.
  Haar leden en hun belangen staan op #1 !!!
  Helaas niet altijd met waardering van het “gevestigde establishment” om maar niet te spreken over 1 belangenbehartiging voor ALLE militairen (gezamenlijk optrekken met de militair als hoofdonderwerp).

  Nu er wederom “out of the box” gedacht wordt met de brief aan de Koning is de wereld weer te klein geworden.
  I.p.v. aan te moedigen en een steun in de rug te vormen wordt er een aanval geopend op social media.

  ————————————————-
  Graag wil ik deze mensen even herinneren aan het feit dat de Koning het staatshoofd is en samen met de ministers de regering vormt !!
  ————————————————-

  Het staatshoofd heeft een verbindende functie voor ALLE Nederlanders.
  Alle praatjes in de media ten spijt, het is de actieve, UGM of FLO militair die de klos is en blijft als de regering blijft volharden in haar standpunt dat het geld uit de operationele pot komt.
  En wie kun je in zo’n geval dan beter aanschrijven …………. juist !!

  Is het nu niet eens tijd dat de toenmalige greep in de financiële pot bij het ABP door dezelfde overheid nu recht getrokken wordt en die €10-15 miljard gulden teruggegeven aan rechthebbenden !!
  Zou een mooi gebaar zijn en problemen opgelost.

  Indien u de kamerbrief heeft kunnen doorworstelen en actualiteiten op televisie heeft gevolgd bent u er van op de hoogte dat de kamerleden (en de diverse partijen) het echt heel erg vinden wat er gebeurd maar gaan vervolgens over tot de orde van de dag.
  Er is niemand die tegen Wiebes zegt dat hij de boete ongedaan dient te maken.
  Wie is hier nu de wetgever?

  Dan brei ik er nu een eind aan en ga verder met kantklossen.
  Ik hoop van ganser harte dat er nu schot in de zaak gaat komen maar ook dat MinDef niet gaat tornen aan onze operationele collega’s.

  Chapeau voor de geïnterviewden zijnde Erik en Nico.

  • Ja out of the box is het zeker.

   Overigens, Tenzij je tot begin jaren negentig rijksambtenaar (burger) bent geweest is er van jou geen geld uit de ABP pot gestolen. Militairen vallen pas sinds 2001 onder het ABP.

 13. Toevallig heb ik dezelfde naam.
  Ik geef Raymond gelijk met zijn uitspraak
  ” Het gaat mij om dat wij als militair, burgermedewerker, FLO’er of wachtgelder gebaat zijn bij bonden die NAAST ELKAAR STAAN in plaats van tegenover.”
  Hetgeen waar voor opgepast dient te worden is dat we niet als opgeleide projectielen allerlei acties uitvoeren.
  Laten we in godsnaam in overleg met elkaar blijven.
  In de politiek wordt er niet met elkaar gecommuniceerd om met elkaar een doel te bereiken. Zei communiceren alleen om de eigen toko te verdedigen.

  LATEN WIJ NIET DEZELFDE FOUT MAKEN EN BLIJF COMMUNICEREN VOOR DAT DOEL WELKE VOOR EENIEDER GELIJK IS.

  Raymond

  • Gezamenlijk is een groot woord 2 november zag ik drie bonden die het een en ander hebben doorgenomen de vierde hoorde er volgens mij niet bij en werd volkomen genegeerd.

   • Sorry Johnnie alle bonden trekken gezamenlijk op hoor dat hoorde ik de voorzitter van de ACOM duidelijk zeggen

   • Een citaat uit column ProDef -bulletin betreffende de bijzondere positie van de militair (november 2016): “Zowel ten aanzien van de
    uitkeringsgerechtigde militair en burger als voor de militairen met UGM met een AOWgat
    zijn wij juridisch succesvol in het krijt getreden en hebben de casussen gewonnen.
    Overigens gebeurt dit laatste schouder aan schouder met de AFMP en de VBM, maar wel
    geheel zelfstandig.” Waarom word de ACOM niet vermeld en treden alle militaire vakbonden niet zij aan zij?

 14. @sloeber Nee Nee Soeber de ACOM leden vallen buiten de boot zelfs Loek van den Heuvel riep ACOM leden op om over te stappen naar de VBM.

  • De Koning heeft niet gereageerd maar wel het kabinet van de Koning deze heeft te kennen gegeven dat de brief met belangstelling is gelezen. Wij worden niet op de hoogte gesteld wat de Koning met de brief gaat doen. Dat is immers aan het Koningshuis.

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd: