21 april, 2024
Onze vakbondHartenkreet Aan De Koning

Hartenkreet Aan De Koning
H

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond heeft in haar bijeenkomst van 4 november jl. het Hoofdbestuur opdracht gegeven een open brief te sturen aan de Koning waarin aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van het AOW-gat voor (gewezen) militairen.

Tijdens deze ALV hebben leden hun verontrusting uitgesproken en middels een korte voordracht aandacht gevraagd voor dit bloedhete hangijzer.

“Niet alleen ik maar velen met mij – zowel de actieve als mede de post-actieve militair (UGM/FLO’er) – maken zich zorgen over het AOW-gat, maar nog meer over de tweedeling die dreigt te ontstaan tussen beide groepen als gevolg van het dichten van het AOW-gat.”

Doordat de militair die met FLO gaat bij het bereiken van het 65e levensjaar wel in aanmerking komt voor zijn/haar pensioen maar (nog) niet voor een AOW-uitkering, ontstaat het AOW-gat. Bij andere departementen binnen de Rijksoverheid (bijvoorbeeld voor de politie) bestaat een vergelijkbare situatie, maar is dit gat wél gedicht. DUS HET KAN!!

“Van de week hebben wij gezien hoe men in Den Haag acteert. Niet alleen onze minister van Defensie maar ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher en de staatssecretaris van Financiën Wiebes. Men kan niets doen vanwege wetgeving???
Wie is de wetgever in deze?”

Bij de ‘schaamteloze’ vertoning afgelopen 2 november bij een bijeenkomst in de Tweede Kamer werd klip en klaar duidelijk dat 1) Defensie niet de middelen heeft dit gat te repareren, 2) de belastingboete voor Defensie i.v.m. vervroegd pensioen gewoon blijft bestaan en 3) zowel Sociale (?) Zaken en Werkgelegenheid als Financiën MinDef totaal niet tegemoet wilden komen en geen duimbreed toegaven: “wij houden vast aan de wet”!

“Vele ODB-leden met mij voelen zich door deze regering  – in het bijzonder door Defensie – in de steek gelaten. Door toedoen van diezelfde regering wordt een AOW-gat gecreëerd door ondoordachte en incomplete wetgeving. Bovendien worden eerder gemaakte afspraken geschonden.”

Defensie mag het dus zelf allemaal ophoesten en het lijkt op een manier te gaan gebeuren die totaal niet lekker ligt: het AOW-gat van de FLO’ers gaat mogelijk worden gedicht uit de arbeidsvoorwaardenpot van actief-dienende militairen!!

Het is wereldvreemd dat volgens de wet het ene ministerie (Defensie) personeel met vervroegd pensioen stuurt, terwijl een ander ministerie (Financiën) de eerste hiervoor volgens de wet beboet!!

“Dan blijken de woorden van wijlen generaal Spoor een waarheid als een koe!”

“Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat,
als hoge nood en bittere strijd ons wacht.
De nood voorbij het land in vredestaat,
Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht.”

De blauwe delen van de tekst zijn verwerkt in een open brief aan de Koning.

“Wij beschermen de regering en de democratie, maar wie beschermt ons (militairen en leden van de ODB) nu?”

Bron: ALV ODB 4 november/redactie
Foto: Koninklijk Huis

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: